Nieuws

VWI Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 februari

Bekend maakt bemind: in gesprek met een vluchteling
Hoe is het om vluchteling te zijn in Nederland? Wat heeft een vluchteling allemaal meegemaakt? In gesprek met een vluchteling, met een drankje en na een etentje (als je wilt)...

Lees meer

Boek van VWI voorzitter: Niet normaal... onze landbouw

Niet normaal! En hoe t anders kan... onze landbouw. Het boek van onze VWI voorzitter Jelleke de Nooy-van Tol is nu verkrijgbaar! Dit boek biedt een helder overzicht van de actuele Nederlandse landbouw in haar transitie naar een meer duurzame voedselvoorziening. Louise Vet (1e in duurzame 100 van Trouw) heeft de aanbeveling achterop het boek geschreven!

Lees meer

Waarheen met KLV? Je kunt nog meedenken op 12 december ‘s avonds!

KLV (Koninklijke Landbouwkundige Vereniging) waar wij een deelnetwerk van zijn, heeft precies met dezelfde zaken te maken als wij: een teruglopend ledenaantal en steeds minder leden die actief willen zijn. Vandaar ook hun vraag: hoe verder? Ze schetsten 5 scenario’s voor opheffen of op een andere leest doorgaan. Tijdens de ALV worden 2 scenario's uitgekozen als realistische opties voor de toekomst. Een spannende ontwikkeling! Kom je ook mee kiezen? 12 dec. 20.00 uur in het Atlas-gebouw te Wageningen. 

Lees meer

Lunch Meeting 3 november 2018

Op zaterdag 3 november j.l. vond een VWI lunch plaats met een Wagenings thema: Voedselverspilling! ​13 vrouwen togen naar restaurant Instock in Utrecht om te lunchen, te horen over het concept en natuurlijk om te netwerken. Het was een lekkere en leerzame middag!

Lees meer

Crowdfundje mee? Boek Niet normaal, onze landbouw

Onze voorzitter, Jelleke de Nooy heeft een crowdfunding actie opgezet voor de publicatie van haar boek NIET NORMAAL, ONZE LANDBOUW, EN HOE DIE ANDERS KAN! Dit boek gaat over de bewustwording van de transitie naar agro-ecologische landbouw in Nederland. Haar boek laat kort en overzichtelijk zien hoe we de overstap (transitie, omwenteling) naar agro-ecologische vormen van landbouw moeten en kunnen maken. En hoe veel voorloper boeren in Nederland dat al doen.

Lees meer

VWI lunch op 3 november!

Op zaterdag 3 november organiseert het VWI een Lunch in Utrecht!! Dit is ipv. ons gebruikelijke symposium. Zet de datum in je agenda en reserveer vast je plekje! Je bent dan welkom in restaurant Instock in Utrecht, van 12:00 tot 15:00 uur.   

Lees meer

VWI workshops tijdens World Wide Wageningen Alumni Day

Op de World Wide Wageningen Alumni Day vierde de Wageningen Universiteit haar 100 jarig jubileum met haar alumni. Het VWI verzorgde op deze dag (23 juni jl.) 2 workshops die samen met het Netwerk Land en Water van de KLV werden georganiseerd. Het VWI kijkt terug op een zeer geslaagde middag!

Lees meer

Organiseer het VWI symposium

Dit jaar vindt het VWI symposium plaats op zaterdag 3 november. Om dit symposium te organiseren zijn wij op zoek naar leden voor de symposiumcommissie! Dus wil je leren organiseren, samen werken naar een doel, draaiboeken opstellen, begrotingen maken, workshopleiders selecteren etc. geef je dan z.s.m. op!

Lees meer