Wat een mooie uitnodiging en gelegenheid ligt er nu om - binnen het Nieuwe Netwerk – een eigentijdse vorm, inhoud en richting te geven aan het VWI-netwerk om dit verder te ontwikkelen en de lijntjes die ons verbinden te versterken. We gebruikten 13 mei alvast voor een heel inspirerende kennismaking en co-creatieve brainstorm over de rol van VWI binnen het Nieuwe Netwerk (NN).Om aan te sluiten bij dit NN en hierin onze plaats te vinden, hebben we op dit moment een prachtige groep van bijna 300 vrouwen, die met hun Wageningse opleiding als basis, een verschil maken in Nederland en in de wereld. Het VWI als netwerk blijft zich ontwikkelen, en samen gaan we verder met leren, verbinden en vernieuwen zodat we dit netwerk voor ons kunnen laten werken.We kijken uit naar het ontwikkelen van onze ideeën samen met jullie; we doen dingen waar we energie van krijgen en dit geven we weer door aan anderen. In ons contact is gebleken dat we als bestuursleden complementair zijn, en nieuwsgierig naar wat er speelt. We willen een verschil maken in een wereld die ook in transitie is, de klimaatvraagstukken nu moet aan pakken, en waar iedereen zijn steentje kan bijdragen. We hebben er zin en hopen spoedig contact te hebben.

Wat gaan we doen?
Met de uitkomsten van de enquête die plaatsvond onder de leden begin dit jaar, kijken we hoe we actiever kunnen netwerken. Hoe kunnen we de connecties binnen VWI zo inzetten, dat we elkaar beter kunnen ondersteunen? Op wie kun je een beroep doen, en waarvoor? Ook willen we kijken hoe we jongeren kunnen betrekken bij onze activiteiten en ook hun initiatieven ondersteunen. Binnen het Nieuwe Netwerk zoeken we actief de samenwerking op. De gezellige netwerk-activiteiten, de wandelingen en hopelijk binnenkort gezamenlijke borrels en samenkomsten staan ook op het programma. We benaderen allen die zich via de enquête hebben aangemeld voor een activiteit binnen VWI. We hopen dat iedereen die zelf iets zou willen organiseren zich ook meldt zodat dit ook bewaarheid wordt, want veel is mogelijk met kleine duwtjes!
Daarom, als je ideeën hebt, email dan Marjan Vrins, die als altijd VWI ondersteunt. .
Door de nieuwe VWI-bestuursleden: Pam Minnigh en Anne-Katrin Engelbrecht.