Wat een geslaagde VWI-bijeenkomst hadden we op 25 jan. jl.!  

De discussie over het VWI en het Nieuwe Netwerk was heel inspirerend en we nemen al jullie punten mee in het vervolg traject.  

  • We hebben een LinkedIn groep voor het Nieuwe Netwerk aangemaakt. We zouden het leuk vinden als jullie daar ook aan deel willen nemen:  www.linkedin.com/groups/8888339
Verder hebben we een begin gemaakt op andere sociale media:
Punten uit de discussie die we in ieder geval meenemen in de ontwikkeling van het Nieuwe Netwerk:  
  • Er is nog steeds reden om een vrouwennetwerk te hebben: 1. De vrouwenzaak - gelijke behandeling; 2. Andere manier van werken. 
  • Jong en oud kunnen van elkaar leren: Ouderen hebben ervaring, kunnen relativeren, hebben middelen en jongeren zijn vaak handiger met nieuwe technieken. 
  • Intervisie weer oppakken tbv. jonge alumni en studentes. 
  • Samenwerken met VVM (Ver. v. milieuprofessionals), bijv. activiteiten delen. 
  • Simpel samenbrengen van mensen kan al zinvolle activiteit zijn - zoals kerstborrel, meeting geïnteresseerden rond een thema.