Dit jaar vindt het VWI symposium plaats op zaterdag 3 november. Om dit symposium te organiseren zijn wij op zoek naar leden voor de symposiumcommissie! Dus wil je leren organiseren, samen werken naar een doel, draaiboeken opstellen, begrotingen maken, workshopleiders selecteren etc. geef je dan z.s.m. op! Het thema dit jaar staat nog niet vast en kan nog bepaald worden.  
Ik zelf (Tamar Reijnen) ben vanuit het bestuur 3 keer nauw betrokken geweest bij het organiseren van het symposium en vond dit erg leuk en leerzaam! Het is leuk om samen met andere vrouwen naar een doel te werken en trots te kunnen zijn op het resultaat!
Als er zich niet (voldoende) gegadigden aanmelden gaat het symposium dit jaar niet door dus heb je vragen of wil je je opgeven als symposium commissie lid meld je dan bij één van de bestuursleden.

Meer weten/interesse?
Mail Tamar Reijnen