Tweetie van VWI Bestuur

Brief aan alle VWI-sters

Sinds 2021 maken we - zoals bekend - deel uit van de Stichting het Nieuwe Netwerk (NN). Dat scheelt ons administratieve rompslomp, een klus waar we binnen VWI niemand voor konden porren. Daarmee verandert dit jaar de manier waarop we onze contributie innen, dat zal gaan via ClubCollect. Later deze maand (maart) ontvang je een mail van het Nieuwe Netwerk een verzoek om de VWI-contributie te betalen via ClubCollect. Verder blijf je natuurlijk gewoon de mails van ons krijgen, meestal via Marjan Vrins, die ook voor de NN-mailings zorgt. 
Als “Netwerk Wageningse Vrouwen” hebben we voor 2022 al een paar plannen en activiteiten op stapel staan, anderen worden ontwikkeld. Denk gerust mee.
We hopen echter van harte dat je - na de lange lockdown - in elk geval op 9 april naar de fysieke bijeenkomst in Wageningen komt.

  • Zaterdagmiddag 9 april 2022, Voorjaarsbijeenkomst VWI, tevens afscheid van voorzitter Jelleke de Nooy - van Tol, in Wageningen
  • Maandelijkse wandelingen in 2022 (wandelgroep).
  • Diverse ideeën voor bijeenkomsten door Deelnetwerk Zwolle-Deventer.
  • Maandelijks is er een Duurzame Derde Donderdag, een inhoudelijke bijeenkomst door het Nieuw Netwerk. 
  • We verwelkomen activiteiten door VWI-sters, onderwerpen voor bijeenkomsten en een nieuw VWI-bestuurslid. 
Read More

Impressie VWI bijeenkomst 6 nov. 2021

We hadden een zeer inspirerende lunchbijeenkomst, in Utrecht, over hoe we ons netwerk kunnen versterken door te netwerken met andere (vrouwen) netwerken.

Enkele conclusies
  • NEDWORC is geïnteresseerd in hoe uitwisseling van informatie kan plaatsvinden tussen de netwerken, en hoe de leden kunnen profiteren van deze informatie. Hoe kunnen ze toegang krijgen tot (een selectie) van elkaars activiteiten? 
  • Vrouwen zijn vaak wel de stabiele factor in de omslag naar een duurzame samenleving ( zie ervaringen Vrouwen van Nu); dus belangrijk om de inbreng van Vrouwen van Nu te betrekken bij het Nieuwe Netwerk
Een vd acties
  • Pam start een werkgroepje: HOE MAAK JE DE CONNECTIES? Hoe maak je de link, zodat de inhoud beter tot zijn recht komt ? Hoe creëren we een meerwaarde voor VWI zodat leden zich meer aangesproken voelen en actief betrokken kunnen worden, maar ook hoe VWI meer leden kan aantrekken, vooral jongeren.
    Vraag aan VWI’sters: wie wil daaraan meedoen?
Read More

VWI bijeenkomsten deze herfst

De herfst trekt de bladeren van de bomen, en het laatste kwartaal van 2021 is begonnen. VWI is ook bezig zich weer te schudden en heeft twee Netwerk Café's in november, de jaarlijkse meeting op 6 nov. en een extra netwerkcafé in petto.

Read More

Oproep Netwerkcafés organiseren

Wie heeft er zin om een locatie te prikken en een reservering te maken voor een groep VWI-sters om elkaar te kunnen ontmoeten? Ergens in Nederland, bijv. in Den Haag/Zuid Holland, Utrecht, Amsterdam, Den Bosch/Eindhoven?

Read More

VWI-symposium 6 november

Ook dit jaar zijn we bezig om een VWI-bijeenkomst te organiseren in november, voor VWI-leden, aspirant-leden en geïnteresseerden.

Thema dit jaar is Netwerken

Hierbij kijken we hoe je een spin in een netwerk bent of kan worden. Om bestaande netwerken buiten VWI beter te leren kennen, nodigen we een aantal vertegenwoordigers uit van andere netwerken om mee te doen aan deze dag en hun netwerk te presenteren.
Wij roepen ook VWI-leden op, om hun ervaringen met hun eigen netwerk(en) te delen.

Read More
My Image

Boven van links naar rechts:
Tamar Reijnen, Gaby Jansen, Riti Hermán Mostert, Jelleke de Nooy en Sasja Kamil.

Eerdere Tweeties, berichten van het bestuur