Tweetie van VWI Bestuur

Laat van je horen!

Buiten bruist het leven de grond uit. Wat een feest! We hebben ons eigenlijk nooit afgevraagd of daar (vrouwelijk) leiderschap aan te pas komt. Misschien is Moeder Aarde de vrouwelijk leider voor de samenhangende interacterende ecosystemen? Immers: vrouwen faciliteren, creëren, verbinden, geven richting, communiceren en doen aan verwachtingenmanagement.Onze gasten aan de ALV-bijeenkomst (Elisabeth Werter en Sofia Dragt) riepen beiden op om je te laten horen als vrouw!
Bij de vraag wie er in het bestuur wil, liet gelukkig Pam Minnigh haar stem horen. Met een krachtig pleidooi om als VWI meer te gaan netwerken. Daar wil ze zelf, met Anne-Katrin Engelbrecht (en mij als terugtredend vz), aan werken. Wie komt er nog bij als derde bestuurslid? Het wordt een leuk jaar! Door de voorzitter.

Read More

De opdracht aan de samenleving is veranderd en ook jij hebt invloed

Hebben jullie ook zo heerlijk geschaatst? Ik heb genoten. En tegelijkertijd...
In het Transitiegesprek van 12 februari j.l. bespraken we dat Ruimtelijke Ordening moet accommoderen aan de ontluikende toekomstige duurzame samenleving. De conclusie was: “De opdracht aan de samenleving is veranderd. Tot nu toe was het motto: produceren en transporteren voor de markt en de export, koste wat kost.
Nu is de opdracht: investeer in ruimtegebruik waarmee je duurzaam, integraal, met een positieve voetafdruk op biodiversiteit, landschap en sociale samenhang Nederland beheert. Het landschap, onze leefomgeving, als product van duurzame interactie tussen de samenleving en het land waar we op leven, regionaal verschillend, naar de geest van die plek. Hoe we dat doen, de kennis daarvan en de ervaring daarmee, dat wordt ons nieuwe exportproduct.”

En jij hebt zeker invloed, in je werk en met de stem die je uitbrengt!

Zie ik je op het VWI gesprek op Wereldvrouwendag 8 maart?

Dan bespreken we wat we als ‘Wageningse’ vrouwen kunnen doen. Jelleke de Nooy - van Tol (vz VWI)

Read More

Voorzitter: Op weg naar een duurzame toekomst-na-Corona

Beste VWI-ster, over zes weken is het al weer Oud en Nieuw. Wat een heerlijk vooruitzicht om over te kunnen stappen van het ‘Corona-jaar’ naar een duurzame toekomst-na-Corona. Er zijn immers overal om ons heen aanwijzingen dat er positieve veranderingen op til zijn.VWI maakt ook een overstap, namelijk van vrouwennetwerk binnen KLV naar vrouwennetwerk binnen het Nieuwe Netwerk. We gaan er eigenlijk op vooruit, doordat we gemakkelijker in verbinding kunnen komen met professionals in andere netwerken en er leuke kansen zijn om (betaald) een cursus of seminar te geven binnen dit grotere netwerk.

Read More

Het Nieuwe Netwerk gaat komende weken campagne voeren

Het Nieuwe Netwerk wil de transitie naar duurzaamheid versnellen, onder andere door voorbeeld initiatieven en oplossingen zichtbaar te maken en daarbij duidelijk te maken hoe iemand er een steentje aan kan bijdragen.
Komende weken gaan wij campagne voeren om mensen en middelen te vinden die dit mogelijk maken.

Read More

Wat nemen we mee als VWI naar het Nieuwe Netwerk?

Als we straks als Vrouwennetwerk VWI dus gewoon verder gaan met wat we al deden, maar dan binnen het Nieuwe Netwerk, wat blijven we dan doen? Wat verandert er? Wat willen we houden?
Voor de uitkomsten van de brainstorm op 5 september brainstorm (longread):

Read More
My Image

Boven van links naar rechts:
Tamar Reijnen, Gaby Jansen, Riti Hermán Mostert, Jelleke de Nooy en Sasja Kamil.

Eerdere Tweeties, berichten van het bestuur