Tweetie van VWI Bestuur

Voorzitter: Op weg naar een duurzame toekomst-na-Corona

Beste VWI-ster, over zes weken is het al weer Oud en Nieuw. Wat een heerlijk vooruitzicht om over te kunnen stappen van het ‘Corona-jaar’ naar een duurzame toekomst-na-Corona. Er zijn immers overal om ons heen aanwijzingen dat er positieve veranderingen op til zijn.VWI maakt ook een overstap, namelijk van vrouwennetwerk binnen KLV naar vrouwennetwerk binnen het Nieuwe Netwerk. We gaan er eigenlijk op vooruit, doordat we gemakkelijker in verbinding kunnen komen met professionals in andere netwerken en er leuke kansen zijn om (betaald) een cursus of seminar te geven binnen dit grotere netwerk.

Read More

Het Nieuwe Netwerk gaat komende weken campagne voeren

Het Nieuwe Netwerk wil de transitie naar duurzaamheid versnellen, onder andere door voorbeeld initiatieven en oplossingen zichtbaar te maken en daarbij duidelijk te maken hoe iemand er een steentje aan kan bijdragen.
Komende weken gaan wij campagne voeren om mensen en middelen te vinden die dit mogelijk maken.

Read More

Wat nemen we mee als VWI naar het Nieuwe Netwerk?

Als we straks als Vrouwennetwerk VWI dus gewoon verder gaan met wat we al deden, maar dan binnen het Nieuwe Netwerk, wat blijven we dan doen? Wat verandert er? Wat willen we houden?
Voor de uitkomsten van de brainstorm op 5 september brainstorm (longread):

Read More

Nieuws van het Nieuwe Netwerk

Een podcast serie Nieuwe Netwerk wordt gemaakt. Zes afleveringen zijn inmiddels verschenen., oa. Jelleke de Nooy - van Tol en Catharien Terwisscha van Scheltinga zijn aan het woord gekomen.

Benieuwd hoe het Nieuwe Netwerk werkt? Doe mee met een Duurzame Maandag Meeting (DMM), telkens op de 1e maandag van de maand, van 16 tot 17 uur (online).

Komende DMM: 7 sept.!  
Read More

Ook benieuwd hoe het VWI straks doorgaat in het Nieuwe Netwerk?

Online meeting wordt gepland in juni

Tijdens de ALV hebben we afgesproken dat we een extra ZOOM meeting houden om toe te lichten hoe VWI zich verder kan ontwikkelen binnen het Nieuwe Netwerk, en hoe we dit voor ons zien. Het Nieuwe Netwerk voor professionals in duurzaamheid, voedsel en omgeving is volop in ontwikkeling! 

Read More
My Image

Boven van links naar rechts:
Tamar Reijnen, Gaby Jansen, Riti Hermán Mostert, Jelleke de Nooy en Sasja Kamil.

Eerdere Tweeties, berichten van het bestuur