Tweetie van VWI Bestuur

Impressie VWI bijeenkomst 6 nov. 2021

We hadden een zeer inspirerende lunchbijeenkomst, in Utrecht, over hoe we ons netwerk kunnen versterken door te netwerken met andere (vrouwen) netwerken.

Enkele conclusies
  • NEDWORC is geïnteresseerd in hoe uitwisseling van informatie kan plaatsvinden tussen de netwerken, en hoe de leden kunnen profiteren van deze informatie. Hoe kunnen ze toegang krijgen tot (een selectie) van elkaars activiteiten? 
  • Vrouwen zijn vaak wel de stabiele factor in de omslag naar een duurzame samenleving ( zie ervaringen Vrouwen van Nu); dus belangrijk om de inbreng van Vrouwen van Nu te betrekken bij het Nieuwe Netwerk
Een vd acties
  • Pam start een werkgroepje: HOE MAAK JE DE CONNECTIES? Hoe maak je de link, zodat de inhoud beter tot zijn recht komt ? Hoe creëren we een meerwaarde voor VWI zodat leden zich meer aangesproken voelen en actief betrokken kunnen worden, maar ook hoe VWI meer leden kan aantrekken, vooral jongeren.
    Vraag aan VWI’sters: wie wil daaraan meedoen?
Read More

VWI bijeenkomsten deze herfst

De herfst trekt de bladeren van de bomen, en het laatste kwartaal van 2021 is begonnen. VWI is ook bezig zich weer te schudden en heeft twee Netwerk Café's in november, de jaarlijkse meeting op 6 nov. en een extra netwerkcafé in petto.

Read More

Oproep Netwerkcafés organiseren

Wie heeft er zin om een locatie te prikken en een reservering te maken voor een groep VWI-sters om elkaar te kunnen ontmoeten? Ergens in Nederland, bijv. in Den Haag/Zuid Holland, Utrecht, Amsterdam, Den Bosch/Eindhoven?

Read More

VWI-symposium 6 november

Ook dit jaar zijn we bezig om een VWI-bijeenkomst te organiseren in november, voor VWI-leden, aspirant-leden en geïnteresseerden.

Thema dit jaar is Netwerken

Hierbij kijken we hoe je een spin in een netwerk bent of kan worden. Om bestaande netwerken buiten VWI beter te leren kennen, nodigen we een aantal vertegenwoordigers uit van andere netwerken om mee te doen aan deze dag en hun netwerk te presenteren.
Wij roepen ook VWI-leden op, om hun ervaringen met hun eigen netwerk(en) te delen.

Read More

VWI de komende jaren: netwerken

VWI-leden zijn actief in hun eigen kringen, en daar zien we allemaal de veranderingen en de uitdagingen, die op ons afkwamen en afkomen.We willen het VWI graag samen met jou weer nadrukkelijk als netwerk gebruiken. Waar liggen verbindingen, wie zijn de spinnen / sleutelfiguren en waar sta je in je loopbaan en waar wil je naartoe?  

Het nieuwe bestuur gaat het accent leggen op netwerken. Thema van het VWI Symposium op 6 november 2021 luidt dan ook Netwerken!

Read More
My Image

Boven van links naar rechts:
Tamar Reijnen, Gaby Jansen, Riti Hermán Mostert, Jelleke de Nooy en Sasja Kamil.

Eerdere Tweeties, berichten van het bestuur