Tweetie van VWI Bestuur

Save the date: 18 april: ALV VWI online

Het kernteam heeft een aantrekkelijke, on line ALV voor jullie in petto. Dus save the date: zaterdagmiddag 18 april a.s. We gaan dit online regelen.
Zie de video van Jelleke van Tol hiernaast!
De eerste 20 aanmeldingen ontvangen een verrassing.

Tijdens de ALV  krijgen jullie ook weer een uitgebreide update over het Nieuwe Netwerk en de ideeën hoe we verder kunnen gaan met het VWI.
Verder hebben we als keyspreker: Bowine Wijffels, zij vertelt ons over wat we van de natuur kunnen leren voor netwerken (bomimicry).  

Read More

Ontwikkeling van Het Nieuwe Netwerk, voor Duurzaamheid in Voedsel en Omgeving

Wat was ook weer het idee? 
In augustus 2019, nadat KLV had gezegd zich te willen ontbinden, ontstond een initiatiefgroep die een Nieuw Netwerk voor ogen heeft. Een netwerk los van WUR, voor professionals Nederland breed, die iets willen met duurzame ontwikkeling van landbouw, voedsel, water en klimaat; iets dat handelingsperspectief biedt. Een netwerk waarin verbinding tussen jongeren en ouderen tot stand komt rond het samen zoeken naar oplossingen en nieuwe ontwikkelingsrichtingen.

Read More

Hoe gaat het verder met het Nieuwe Wageningse Netwerk?

Wil je de ontwikkelingen blijven volgen over het nieuwe netwerk? Sluit je dan aan bij de LinkedIn-groep van het Netwerk voor duurzaamheid in voedsel en omgeving: www.linkedin.com/groups/8888339.
De focus ligt op biodiversiteit, natuur, voedsel- en landbouwtransitie. Omdat de problematiek zo complex is, willen we diverse disciplines en belangen bij elkaar brengen en generaties verbinden, om van elkaar te leren en samen meer mogelijk te maken.  

Read More

Waar gaan we heen in 2020?

In december kijken we meestal terug op het afgelopen jaar, een jaar van transitie! In deze flits kijk ik ook alvast vooruit….. Alles stond op z’n kop in 2019. Transitie is er ook in ons netwerk. Wij (kerngroep VWI) bedachten samen met ‘de Initiatiefgroep’ een Nieuw Netwerk voor Professionals in de Life Sciences.
Dit Nieuwe Netwerk biedt eigenlijk een prachtig vervolg op het VWI. Alsof we doorgroeien naar iets wat meer van deze tijd is, maar met dezelfde waarden en principes. Het Nieuwe Netwerk gaat die zaken versterken waarvoor wij als VWI altijd al bij elkaar kwamen!

Read More

Van jullie transitie-correspondent …

“Hoe zou het zijn als we KLV nieuw leven inblazen met de hedendaagse uitdagingen van de Wageningse professional?” Met deze vraag eindigde ik in de vorige flits. Met ‘deze uitdagingen’ doelde ik op het werken binnen de ‘donut’ van Kate Raworth: het verminderen van de uitstoot, het verbeteren van de nu negatieve sociale voetafdruk en het duurzaam werken binnen de ring van de donut.
In ons VWI-kernteam kwamen we tot de conclusie dat we een netwerk willen van en voor Wageningse professionals, naar het model van VVM (Vereniging van Milieuprofessionals). Dan hebben we een ondersteunend bureau dat initiatief neemt en leuke bijeenkomsten verzorgt waarvoor leden ideeën aandragen.
En we bedachten ook dat dat niet alleen geldt voor VWI, maar eigenlijk voor geheel KLV.

Read More
My Image

Boven van links naar rechts:
Tamar Reijnen, Gaby Jansen, Riti Hermán Mostert, Jelleke de Nooy en Sasja Kamil.

Eerdere Tweeties, berichten van het bestuur