Tweetie van VWI Bestuur

Wat nemen we mee als VWI naar het Nieuwe Netwerk?

Als we straks als Vrouwennetwerk VWI dus gewoon verder gaan met wat we al deden, maar dan binnen het Nieuwe Netwerk, wat blijven we dan doen? Wat verandert er? Wat willen we houden?
Voor de uitkomsten van de brainstorm op 5 september brainstorm (longread):

Read More

Nieuws van het Nieuwe Netwerk

Een podcast serie Nieuwe Netwerk wordt gemaakt. Zes afleveringen zijn inmiddels verschenen., oa. Jelleke de Nooy - van Tol en Catharien Terwisscha van Scheltinga zijn aan het woord gekomen.

Benieuwd hoe het Nieuwe Netwerk werkt? Doe mee met een Duurzame Maandag Meeting (DMM), telkens op de 1e maandag van de maand, van 16 tot 17 uur (online).

Komende DMM: 7 sept.!  
Read More

Ook benieuwd hoe het VWI straks doorgaat in het Nieuwe Netwerk?

Online meeting wordt gepland in juni

Tijdens de ALV hebben we afgesproken dat we een extra ZOOM meeting houden om toe te lichten hoe VWI zich verder kan ontwikkelen binnen het Nieuwe Netwerk, en hoe we dit voor ons zien. Het Nieuwe Netwerk voor professionals in duurzaamheid, voedsel en omgeving is volop in ontwikkeling! 

Read More

Save the date: 18 april: ALV VWI online

Het kernteam heeft een aantrekkelijke, on line ALV voor jullie in petto. Dus save the date: zaterdagmiddag 18 april a.s. om 15 uur. ​
Vanaf 14.45 uur is de inloop en tijd om even bij te kletsen.
Zie de video van Jelleke van Tol hiernaast!
De eerste 20 aanmeldingen ontvangen een verrassing.

Tijdens de ALV  krijgen jullie ook weer een uitgebreide update over het Nieuwe Netwerk en de ideeën hoe we verder kunnen gaan met het VWI.
Verder hebben we als keyspreker: Bowine Wijffels, zij vertelt ons over wat we van de natuur kunnen leren voor netwerken (bomimicry).  

Read More

Ontwikkeling van Het Nieuwe Netwerk, voor Duurzaamheid in Voedsel en Omgeving

Wat was ook weer het idee? 

In augustus 2019, nadat KLV had gezegd zich te willen ontbinden, ontstond een initiatiefgroep die een Nieuw Netwerk voor ogen heeft. Een netwerk los van WUR, voor professionals Nederland breed, die iets willen met duurzame ontwikkeling van landbouw, voedsel, water en klimaat; iets dat handelingsperspectief biedt. Een netwerk waarin verbinding tussen jongeren en ouderen tot stand komt rond het samen zoeken naar oplossingen en nieuwe ontwikkelingsrichtingen.

Read More
My Image

Boven van links naar rechts:
Tamar Reijnen, Gaby Jansen, Riti Hermán Mostert, Jelleke de Nooy en Sasja Kamil.

Eerdere Tweeties, berichten van het bestuur