Tweetie van VWI Bestuur

Oproep Netwerkcafés organiseren

Wie heeft er zin om een locatie te prikken en een reservering te maken voor een groep VWI-sters om elkaar te kunnen ontmoeten? Ergens in Nederland, bijv. in Den Haag/Zuid Holland, Utrecht, Amsterdam, Den Bosch/Eindhoven?

Read More

VWI-symposium 6 november

Ook dit jaar zijn we bezig om een VWI-bijeenkomst te organiseren in november, voor VWI-leden, aspirant-leden en geïnteresseerden.

Thema dit jaar is Netwerken

Hierbij kijken we hoe je een spin in een netwerk bent of kan worden. Om bestaande netwerken buiten VWI beter te leren kennen, nodigen we een aantal vertegenwoordigers uit van andere netwerken om mee te doen aan deze dag en hun netwerk te presenteren.
Wij roepen ook VWI-leden op, om hun ervaringen met hun eigen netwerk(en) te delen.

Read More

VWI de komende jaren: netwerken

VWI-leden zijn actief in hun eigen kringen, en daar zien we allemaal de veranderingen en de uitdagingen, die op ons afkwamen en afkomen.We willen het VWI graag samen met jou weer nadrukkelijk als netwerk gebruiken. Waar liggen verbindingen, wie zijn de spinnen / sleutelfiguren en waar sta je in je loopbaan en waar wil je naartoe?  

Het nieuwe bestuur gaat het accent leggen op netwerken. Thema van het VWI Symposium op 6 november 2021 luidt dan ook Netwerken!

Read More

Een nieuwe lente, een nieuw geluid

Hoewel nog koud en nat, ontplooien zich om ons heen de mooiste dingen. Er klinken bemoedigende nieuwe geluiden. Naast de vermoedelijke versoepelingen ivm COVID19, horen we over een nieuwe bestuurscultuur, lancering van de Wellbeing Economy Alliance in NL (19 mei), VNO-NCW en FNV die met hun nieuwe voorzitters echt anders willen gaan sturen, en we hebben een nieuw VWI bestuur!
Door onze voorzitter Jelleke de Nooy - van Tol

Read More

Laat van je horen!

Buiten bruist het leven de grond uit. Wat een feest! We hebben ons eigenlijk nooit afgevraagd of daar (vrouwelijk) leiderschap aan te pas komt. Misschien is Moeder Aarde de vrouwelijk leider voor de samenhangende interacterende ecosystemen? Immers: vrouwen faciliteren, creëren, verbinden, geven richting, communiceren en doen aan verwachtingenmanagement.Onze gasten aan de ALV-bijeenkomst (Elisabeth Werter en Sofia Dragt) riepen beiden op om je te laten horen als vrouw!
Bij de vraag wie er in het bestuur wil, liet gelukkig Pam Minnigh haar stem horen. Met een krachtig pleidooi om als VWI meer te gaan netwerken. Daar wil ze zelf, met Anne-Katrin Engelbrecht (en mij als terugtredend vz), aan werken. Wie komt er nog bij als derde bestuurslid? Het wordt een leuk jaar! Door de voorzitter.

Read More
My Image

Boven van links naar rechts:
Tamar Reijnen, Gaby Jansen, Riti Hermán Mostert, Jelleke de Nooy en Sasja Kamil.

Eerdere Tweeties, berichten van het bestuur