Tweetie van VWI Bestuur

Van jullie transitie-correspondent …

“Hoe zou het zijn als we KLV nieuw leven inblazen met de hedendaagse uitdagingen van de Wageningse professional?” Met deze vraag eindigde ik in de vorige flits. Met ‘deze uitdagingen’ doelde ik op het werken binnen de ‘donut’ van Kate Raworth: het verminderen van de uitstoot, het verbeteren van de nu negatieve sociale voetafdruk en het duurzaam werken binnen de ring van de donut.
In ons VWI-kernteam kwamen we tot de conclusie dat we een netwerk willen van en voor Wageningse professionals, naar het model van VVM (Vereniging van Milieuprofessionals). Dan hebben we een ondersteunend bureau dat initiatief neemt en leuke bijeenkomsten verzorgt waarvoor leden ideeën aandragen.
En we bedachten ook dat dat niet alleen geldt voor VWI, maar eigenlijk voor geheel KLV.

Read More

Positieve flow bij herijking VWI

In vervolg op het bezoek aan de VVAO zijn Jelleke de Nooy-van Tol, Marjan Vrins en Pauline Schakenbos op bezoek geweest bij VVM (Netwerk van Milieuprofessionals) en het NVI (Netwerk Vrouwelijke Ingenieurs, onderdeel van het KIVI). Interessante mogelijkheden voor samenwerking, lijkt het. Daarover meer in de volgende Flits.

Deze keer een meer inhoudelijke onderwerp, met leesvoer en stof tot nadenken. Aanleiding is de herijking van KLV. Het KLV-bestuur zegt geen idee te hebben hoe KLV nog van betekenis kan zijn, anders dan een fonds oprichten om het geld aan projecten voor en door alumni in de deelnetwerken te besteden totdat het op is. Wij hebben daar inmiddels toch een iets ander idee over!

Read More

VWI en VVAO

Zou samengaan met VVAO interessant zijn? Of... wat kan het VWI leren van VVAO? Met die vragen ging een vijftal VWI-sters op 27 mei jl. op bezoek bij VVAO Deventer. Het bleek een bijzonder inspirerende bijeenkomst!
VVAO is een netwerk voor hoger opgeleide vrouwen.

Read More

Koers van ons kernteam

Goedendag, geëngageerde Wageningse vrouw! Ben je ook zo benieuwd naar wat er allemaal gebeurt met, in, en door het VWI? Dit jaar zit het VWI immers in een veranderingstraject? We weten alleen nog niet welke richting het uitgaat. Ik neem je graag mee in de recente ontwikkelingen.
Omdat van het bestuur alleen ik als voorzitter overbleef, stelden we tijdens de ALV (6 april) een  ‘Regiegroep’ in voor dit overgangsjaar. We hadden 3 mei zo’n inspirerende bijeenkomst met z’n vijven, dat we onszelf omdoopten tot ‘kernteam’.

Read More

VWI op ’t randje van opheffen…….?!

Op de bijzonder geslaagde Algemene Leden Vergadering (ALV) van 6 april waren we met 16 zeer betrokken vrouwen bijeen in Zwolle. Vanwege de uitkomsten van de enquête begin 2018, expres op een locatie buiten Wageningen!Er was tijdens onze ALV best een heftige discussie over hoe we als VWI verder willen, mede in relatie tot wat KLV doet…...Lees verder in deze Tweetie hoe spannend het komend jaar wordt!Een anders-dan-anders jaar met een soort overgangsregie. Overgang naar wat zal blijken. Ik zal jullie als enig formeel bestuurslid op de hoogte blijven houden via deze Tweeties.
Mocht je nu ineens heel goede ideeën in je op voelen borrelen, of besluiten mee te willen doen in de regiegroep, nu 5 vrouw sterk, (interessant vanuit organisatieontwikkelings-perspectief), meld je dan vooral aan! voorzitter@vwi-netwerk.nl 

Read More
My Image

Boven van links naar rechts:
Tamar Reijnen, Gaby Jansen, Riti Hermán Mostert, Jelleke de Nooy en Sasja Kamil.

Eerdere Tweeties, berichten van het bestuur