Vrouwen van Nu
Het netwerk van Vrouwen van Nu, een algemene vrouwenorganisatie, kent ruim 32.000 leden. Leden organiseren lezingen en komen bij elkaar in groepen in zo’n 350 lokale afdelingen verspreid in bijna alle provincies van Nederland. Er zijn ook provinciale en regionale activiteiten. Het landelijk niveau zorgt voor algemene verenigingszaken, initieert projecten en laat de stem van vrouwen horen. Vrouwen van Nu werkt samen met diverse organisaties, nationaal en internationaal. Nationaal onder meer met de Nederlandse Vrouwen Raad; internationaal met de ACWW (Associated Country Women of the World), Agriterra, WfWp (Women for Water Platform). Vrouwen van Nu is opgericht in 1930. Momenteel zet Vrouwen van Nu zich met initiatieven en projecten in voor de ontwikkelingsdoelen: gendergelijkheid, schoon water en sanitair, duurzame steden en gemeenschappen, verantwoorde consumptie en productie, partnerschap om doelen te bereiken.
Geïnteresseerden zijn welkom bij de lokale afdelingen. Vrouwen van Nu kent ook een landelijk lidmaatschap. Bij dit lidmaatschap hoort het kwartaalblad en deelname aan landelijke activiteiten. Sluit je je lokaal aan dan ontvang je specifieke informatie over activiteiten dichtbij huis.
Informatie: www.vrouwenvannu.nl

ACWW, Associated Country Women of the World 
De ACWW is een internationaal netwerk van vrouwenorganisaties en is in 1929 opgericht om stem te geven aan leefsituatie van vrouwen in landelijke gebieden. De ACWW kent lidmaatschap voor organisaties of netwerken naar gelang het aantal leden. Wereldwijd zijn er ruim 450 organisaties lid.
De ACWW heeft sinds 1947 o.a. een consultatieve status bij de ECOSOC van de VN en adviseert onafhankelijk van religie of politiek. De ACWW baseert haar input op de resoluties en aanbevelingen die tijdens de wereldconferenties worden aangenomen. Lidorganisaties dragen hiervoor resoluties en aanbevelingen aan en eenmaal aangenomen zetten zij zich hiervoor, naar vermogen , in hun eigen land en omgeving. De ACWW kent 9 gebieden wereldwijd, zgn area’s. Voorafgaand aan de wereldconferentie wordt er een area conferentie gehouden. De wereldconferentie vindt om de drie jaar plaats.De ACWW werkt op basis van contributies en donaties en wordt niet gesubsidieerd. Daarnaast kent de ACWW een individueel lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap maakt het mogelijk deel te nemen aan de conferenties en op de hoogte blijven middels het kwartaalmagazine ‘The Country Woman’. Het stemrecht tijdens de conferenties geldt voor de gedelegeerden van de lid-organisaties.De ACWW stimuleert sinds eind jaren vijftig projecten, die specifiek vrouwen en hun gemeenschappen ondersteunen. In 2018 koos ACWW voor donaties op basis van thema’s. Deze keuze maakte het mogelijk gerichter de bijdrage aan de duurzaamheidsontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zichtbaar te maken. De project-thema’s zijn:

Informatie: www.acww.org.uk

VWI-ster Jeanne van Poppel /Vrouwen van Nu vertegenwoordigster ACWW 2012-2021