Wil je weten hoe het vijftig jaar geleden was om op reis te gaan naar Afrika, lees dan het boek van VWI-lid Jos Lampert.  Haar verhaal van zeven jaar werken en wonen met haar man in Tanzania en Zambia, kun je nu reeds opzoeken op internet bij uitgeverij Palmslag. De titel is ‘Naar Afrika’ en de auteur is "Coosje van Holland". Het boek komt uit op  26 oktober 2019.

"Samen met mijn man, een Wagenings ingenieur, gingen we voor ontwikkelingswerk naar een vergeten berggebied in Tanzania," aldus Jos.
"Het was een onontgonnen gebied, waar mensen geen werk hadden, jong stierven en in armoedige omstandigheden leefden. De Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties had tot doel om daar verbetering in te brengen door een nieuw landbouwkundig project van schapenhouderij. Dat is niet gelukt, o.a. door droogte, branden en onwil van de mensen om in die koude en onherbergzame streken te gaan wonen. Mijn studie Tuin- en landschapsarchitectuur in Wageningen heb ik afgebroken na het behalen van mijn kandidaatsexamen om mee naar Afrika te gaan. Tijdens het eerste verlof naar Nederland heb ik toestemming gevraagd om verder te mogen studeren door een herbarium te maken in het berggebied, waar we woonden. Hoe ik de planten op een hoogvlakte van bijna 3000m hoogte verzamelde en beschreef, kun je lezen in het boek ‘Naar Afrika’. De naam Coosje van Holland is het pseudoniem van Jos Lampert."
Voor informatie over het herbarium van het Kitulo-Project in Zuid-Tanzania kun je contact zoeken met Ir J. Lampert: jacobalampert@gmail.com.