Vrijdag 27 oktober j.l. was er een gezellig VWI-netwerkcafe. Er vond niet alleen een uitwisseling van nieuws qua werk en privé plaats, ook werden tips gegeven voor podcast enz. Verder zijn de plannen voor de komende tijd besproken.  

Plannen begin 2024
In januari (20 of 27) houden we de Nieuwjaarsbijeenkomst met een presentatie van Riet Nigten, Coach bij Vallei.online.
De excursie naar de Genneper Hoeve gaan we organiseren in maart, jan. leek ons geen geschikt moment.

Ander nieuws 
In de galerij van hoogleraren mist de 1e vrouwelijke hoogleraar, een actiepuntje voor ons als VWI.
Tip: interessant YouTube kanaal van een Engelse boer: Harry's Farm
Op allerlei gebieden werken mensen tegenwoordig weer in coöperaties, ook wel commons genoemd: theoptimist.nl/het-gemeen-een-wereld-van-gemeenschappen

Jelleke heeft op verzoek verteld wat er op 16 november a.s. gaat gebeuren: een bijeenkomst ter introductie van haar nieuwe boek: Voorlevers van de nieuwe samenleving, zie ook de agenda. Bekijk de uitnodiging: 16-november-uitnodiging-voorlevers.pdf
Betrokken organisaties hierbij:
Welvaart, Welzijn en Welbevinden, Beweging van bewegingen
The Optimist : theoptimist.nl/stroomversnelling-in-de-transitie-naar-een-regeneratieve-samenleving/