Op de World Wide Wageningen Alumni Day vierde de Wageningen Universiteit haar 100 jarig jubileum met haar alumni. Het VWI verzorgde op deze dag (23 juni jl.) 2 workshops die samen met het Netwerk Land en Water van de KLV werden georganiseerd.

Watermanagement in delta’s en de bijdrage aan voedselzekerheid
De eerste workshop had als thema: watermanagement in delta’s en de bijdrage aan voedselzekerheid. Als eerste spreekster kwam Catharien Terwisscha van Scheltinga aan het woord. Catharien is Delta expert bij Wageningen Environmental Research. Van 2010 tot 2015 was zij directeur van het WUR project kantoor in Dhaka, Bangladesh. Zij heeft dit project kantoor voor de WUR in Bangladesh opgezet en meegewerkt aan het Bangladesh Delta Plan. Delta’s zijn kwetsbare regio’s in de wereld wat betreft klimaatverandering, vruchtbare grond en voedselzekerheid.  Het gaat hier om water, land en mensen. De tweede spreekster was Nila Taminiau. Nila is Teamleider Management en Onderhoud van het Noordelijk district bij het Waterschap Limburg. Zij sprak over duurzaam watermanagement met en voor het milieu. In Nederland is een Deltaplan gemaakt gericht op klimaatverandering in Nederland. Zij sprak ook over het Programma water in balans: het voorkomen van overstromingen in de heuvels van Zuid Limburg en in de rest van Limburg. De invloed van klimaatverandering is hierin erg belangrijk. De derde spreekster was Manon Wille. Manon is senior projectmanager water bij de Gemeente Renkum. Zij sprak over het gemeentelijk watermanagement. Hierbij moet opgekomen worden voor de belangen van de bewoners en de beleving van de bewoners. Tevens moet het Waterschap worden ondersteund. Vragen die beantwoord moeten worden hierbij zijn o.a. is er genoeg water en is het water schoon? Ook het rioolbeheer is van belang. In verband met de klimaatverandering is het omgaan met regenwater steeds belangrijker. In de gemeente Renkum is bijna geen landbouw, maar zijn wel veel Natura 2000 gebieden. Manon sprak ook over het Platvorm water Vallei en Eem.  

Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in rurale gebieden
De tweede workshop had als thema: Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in rurale gebieden. Willemien Koning-Hoeve is dit jaar vrouwen vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties namens Nederland. Zij is tevens voorzitter van boerinnen bij LTO Nederland en bestuurslid van de Europese boerinnen. Willemien sprak over de uitdagingen voor boerinnen in Nederland, Europa en wereldwijd en over de empowerment van rurale vrouwen en meisjes. Om de inbreng van haar publiek te kunnen betrekken bij haar reis naar de Verenigde Naties komend jaar had Willemien een enquête gemaakt op Mentimeter. Via onze smartphone konden de aanwezigen meerkeuze en open vragen beantwoorden en de uitkomsten hiervan verschenen direct op het scherm voorin de zaal. Zo konden wij ook meedenken en input leveren voor haar verhaal!Bij beide workshops zat de zaal goed vol en moesten er zelfs stoelen worden bijgezet. Na de workshops kon er nog even worden bijgepraat onder het genot van een hapje en een drankje. We kijken terug op een zeer geslaagde middag!