We willen jou als VWI-lid informeren en raadplegen over de versnelde ontwikkelingen en echt interessante initiatieven bij VWI en KLV.
  • Hoe en in wat voor vorm gaat/wil VWI in 2020 verder?
  • Save the date: de jaarlijkse VWI-meeting op 9 november in Utrecht, 12- 17:30 uur.

VWI

In de ALV van april dit jaar spraken we af dat we, bij gebrek aan bestuur, één jaar gebruiken om ons te oriënteren op verschillende mogelijkheden. Vijf vrouwen waren bereid om dit ene jaar te investeren in deze zoektocht: Pauline Schakenbos, Marjan Vrins, Maartje van Reedt Dortland, Toos van Oers en Jelleke de Nooy van Tol (vz.). We doen dat met veel plezier en inspiratie.
Wat kwam daaruit?
Doorgaan als netwerk VWI kan niet, zolang niemand in het bestuur wil. Als KLV ophoudt te bestaan (sept. 2020), hebben we geen statuten. Dus keken we naar andere oplossingen:    
Het actieve Netwerk van Milieuprofessionals (VVM.info) staat open om VWI-sters in hun gelederen op te nemen. VVM richt zich deels op Wageningse onderwerpen, zoals bodem, water, klimaat, ethiek van milieubeleid. Maar niet op landbouw, voedsel, biodiversiteit. VVM-directeur Rachel Heijne wil graag weer een deelnetwerk vrouwen.
De VVAO (Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding) is heel lokaal georganiseerd, wat absoluut voordelen heeft voor het onderling uitwisselen van kennis en informatie. VWI-sters kunnen zich in hun stad/ regio aansluiten bij de VVAO.
Het idee is geboren voor een Beroepsvereniging van professionals/ Network Life Sciences (NLS). Die richt zich op uitwisseling van kennis en inzichten in de beroepspraktijk van ‘Wageningers’ binnen de donuteconomie. Dat is iets wat ons verbindt. Niet alleen VWI-sters, maar alle Wageningers. We stelden het idee voor (op 17/9) aan een paar deelnetwerken/studiekringen van KLV en die zijn hier nu ook in geïnteresseerd.
Om te verjongen en vernieuwen wilden we jonge leden te vinden. Dat blijkt moeilijk. Daarom gaan we Wageningse studenten inhuren om te onderzoeken wat zij willen en hoe we hen kunnen betrekken bij VWI.

KLV

KLV (Koninklijke Landbouwkundige Vereniging) waarvan wij een deelnetwerk zijn, heft zich op per 1 september 2020. De periode tot die datum wordt gebruikt om af te bouwen. Alle onderverenigingen van KLV zijn geraadpleegd door het KLV-bestuur over wat ze/wij willen na opheffen van KLV. Uit die raadpleging kwamen de volgende voorstellen:
Initiatiefgroep KLV2.0 en VWI slaan de handen ineen voor een nieuwe vereniging NLS (Network Life Sciences). Er zijn verschillende gesprekken daarover gaande met adviesraad KLV, bestuur KLV en andere onderverenigingen.
Tijdens de ALV van KLV op 3 dec. krijgen we de gelegenheid ons voorstel voor NLS te presenteren. Hiervoor zoeken we steun van jou als VWI-lid! Ook om van KLV ondersteuning te krijgen bij het meenemen van zoveel mogelijk KLV-leden en voor financiële steun tijdens het gehele proces.

VWI-meeting op 9 nov.

Kom je naar onze jaarlijkse VWI-meeting? Leuk! Dan zien we je op zaterdag 9 november in Utrecht. Van 12.00-17.30 uur is er volop gelegenheid tot netwerken en bijpraten! We werken nog volop aan het programma, maar we gaan zeker de volgende dingen doen:
Presentatie en discussie van de ideeën over de NLS, hoe kan het VWI verder gaan?
Workshop Hoe ondersteun je een vereniging (door Vereniging zonder zorgen).
Workshop Ondersteuning met e-learning.
N.B. We overleggen met andere deelnetwerken van KLV om deze bijeenkomst ook open te stellen voor hun leden, vooruitlopend op NLS.  

VWI-sters: We horen of lezen jouw mening graag!  
Wil je meepraten of heb je ideeën over de toekomst van het VWI? Mail, bel of app een van ons!  

Jelleke de Nooy - van Tol, Toos van Oers, Maartje van Reedt Dortland, Pauline Schakenbos en Marjan Vrins,
het Kernteam van VWI

Tel. Marjan:  06 57280863
Tel. Pauline: 06 16400695