I​n dit nieuwe jaar heb ik me voorgenomen om van een meer passief lid een actievere rol in het VWI te gaan vervullen. Na meer dan 30 jaar buitengaats, was er een gedwongen bezinning gedurende COVID19, en was ik weer eens voor langere tijd in Nederland, een prettig weerzien.

In 1988 ben ik afgestudeerd in Milieukunde, met afvalwaterzuivering en sociale psychologie als speciale onderwerpen. Na een korte periode in Nederland ben ik in voornamelijk in Indonesië actief geweest (25 jaar), met nadruk op water en sanitatie en meer recentelijk ook klimaatprojecten. Na enkele jaren in Burundi, Vietnam, Myanmar en East Timor was het 2015, en ben ik bij UNICEF begonnen in Afghanistan op de Water, Sanitatie en Hygiene (WASH) Afdeling, verantwoordelijk voor de sanitatie projecten. Het lot is altijd ondoorgrondelijk, en de keus hierna was om door te gaan in Gaza in 2018. Als Project Manager meegewerkt om een EU Ontzoutingsproject te bouwen om drinkwater te leveren aan 250.000 mensen.

Op dit moment ben ik tussen opdrachten, en zoals velen, aan het kijken welke kant ik op wil.VWI-bestuur Als lid van het bestuur en als VWI-lid, maak ik graag van mijn ervaringen gebruik, om deze waar interesse is te delen met andere (aspirant-) leden. En om samen verder te ontdekken wat de ontwikkelingen zijn in de komende jaren en hoe we daar deel van kunnen zijn, zowel via onze baan als ook gebaseerd op onze eigen interesses.
Foto vlnr.: Pam, Jelleke en Anne-Katrin.