In 2020 waren er voor mij geen reisjes meer naar Wageningen voor het VWI. Ik miste de evenementen, de persoonlijke ontmoeting met geestverwanten en de netwerkactiviteiten, want dankzij de coronacrisis werden alle bijeenkomsten afgeblazen. Gelukkig hield ik online contact.
Daarvoor genoot ik van de Nieuwjaarsbijeenkomsten, bedrijfsbezoek waar VWI-sters werkten, studiemiddagen over LinkedIn bijvoorbeeld, bijeenkomsten over de plannen voor KLV en VWI. En niet te vergeten: de jaarlijkse VWI-dag in november. Op zo’n dag waren er lezingen van het type ’voor elk wat wils’. Inspirerende vrouwen vertelden over hun loopbaan en hun werk, en ook waren er diverse workshops.

Maar in 2020 liep alles anders. We vergaderden via Zoom, we maakten plannen voor een nieuw netwerk. Het altijd actieve kernteam hield ons online op de hoogte. Het nieuwe duurzaamheidsplatform staat nu in de steigers. Wat moet er gedaan worden om de voedselproductie, onze consumptie en leefwijze te verbeteren, zodat we de klimaatdoelen halen. Komt er kringlooplandbouw, bevorderen we duurzaam bouwen, ontwikkelen we meer natuur, er zijn veel vragen. Hopelijk wordt corona snel bedwongen en organiseren jullie weer leuke studiedagen en sociale evenementen, net als vroeger. Er komen betere tijden! Succes met het VWI en met het Nieuwe Netwerk en een goede gezondheid toegewenst voor het nieuwe jaar.

Ingezonden stuk van Jacoba Lampert, VWI-lid.