Over VWI, Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs

Coördinator 2023

Sinds 2023 is Pam Minnigh de coördinator van VWI. Ze zit ook in het bestuur van het Nieuwe Netwerk (NN) en zorgt op die manier voor een goede behartiging van de VWI-belangen.
Het VWI valt sinds 2021 onder de Stichting het Nieuwe Netwerk, dat maakt dat we zelf geen bestuur meer nodig hebben. VWI-leden zijn tegenwoordig dan ook automatisch deelnemer van het NN, zonder dat daarvoor extra te betalen!
Lees meer over het Nieuwe Netwerk op www.nieuwenetwerk.nl.

Pam wordt ondersteund door Marjan Vrins, die de administratie, nieuwsbrieven en sociale media voor het VWI verzorgt.

My Image

Pam Minnigh

Bestuur 2021

Sinds april 2021 heeft het VWI een bestuur: bestaande uit Pam Minnigh, Anne-Katrin Engelbrecht (tijdelijk niet actief) en Jelleke de Nooy - van Tol (als terugtredend voorzitter).
Pam en Anne-Katrin stellen zich elders op deze website aan je voor. Over Jelleke kun je hieronder op deze pagina meer lezen.

My Image

V.l.n.r.: Pam Minnigh, Jelleke de Nooy - van Tol en Anne-Katrin Engelbrecht.

Kernteam 2019 - 2020

In april 2019 is tijdens de ALV besloten dat het VWI geen bestuur heeft. We werken nu met een kernteam, bestaande uit Jelleke de Nooy - van Tol (voorzitter), Toos van Oers, Maartje van Reedt Dortland, Pauline Schakenbos en Marjan Vrins. Waarbij Pauline en Marjan ook worden ingehuurd om allerlei activiteiten te ontplooien.

Bestuur 2018

De VWI bestuursleden uit 2018 stellen zich hieronder aan je voor!

Jelleke de Nooy van Tol (Voorzitter)
Door landschapsarchitectuur en participatieve rurale ontwikkeling in de tropen, kwam ik via Communities of Practice bij agro-ecologie als oplossing voor onze huidige wereld-problemen. Ik vind het aan de orde om als VWI (vrouwen voor duurzame ontwikkeling) meer bewust te worden en te laten zien wat we - met elkaar - bewerkstelligen.

Sasja Kamil (Bestuurslid)
In mijn werk houd ik me bezig met weerbaarheid: weerbaar tegen rampen (als adviseur bij het Lilianefonds) en het ondersteunen van vluchtelingen om zich te kunnen redden in Nederland (als coach bij Vluchtelingenwerk).
Het thema weerbaarheid hoop ik ook bij het VWI toe te kunnen passen als bestuurslid. Hoe kan het VWI en hoe kunnen we als vrouwen elkaar de komende jaren versterken en beter voorbereid zijn op de toekomst. 

Tamar Reijnen (Bestuurslid Communicatie)
Ik werk als Beleidsmedewerker Plantgezondheid bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en ben geïnteresseerd in de biologische bestrijding van ziekten en plagen en agro-ecologie in het algemeen.
Ik ben lid geworden van het VWI om mijn netwerk uit te breiden en vooral over Wageningse thema’s te kunnen discussiëren. Ik wil dan ook een netwerk neerzetten waar vrouwen terecht kunnen met vragen over persoonlijke ontwikkeling, balans werk-privé en Wageningse thema’s.

Riti Hermán Mostert (Secretaris)
Mijn werkgebied is het faciliteren van multi stakeholder partnerschappen. Ik werk als adviseur bij Wageningen Center for Development Innovation. Het ontwerpen van leertrajecten, trainen van facilitatie vaardigheden en het adviseren voor samenwerkingsverbanden vind ik boeiend. Samenwerken biedt veel kansen die mogelijk nog onbenut zijn, maar samenwerken is niet altijd makkelijk. Binnen het VWI wil ik dit graag faciliteren zodat we ons netwerk verder laten ontwikkelen. Ik hou mij onder meer bezig met Part Up, dat bied volgens mij ook kansen om meer samen te doen en elkaar makkelijker te kunnen vinden.

My Image

Deel van de aanwezigen tijdens de ALV in 2019.

My Image

Van links naar rechts:
Tamar Reijnen, Gaby Jansen, Riti Hermán Mostert, Jelleke de Nooy, van Tol en Sasja Kamil, bestuur in 2018.