Aanleiding voor de enquête was de steeds beperktere deelname van leden aan georganiseerde activiteiten en de moeite die het kost om mede organisatoren van activiteiten te vinden.
Doel van de enquête was na te gaan waarom vrouwen lid zijn, wat ze van het VWI verwachten, voor wat voor activiteiten ze aanwezig willen zijn, en wanneer ze zelf bij willen dragen aan de organisatie van activiteiten.
Totaal hebben 80 van de 360 leden geantwoord. (20%). Grote meerderheid van de reacties is van vrouwen van 40 -67 jaar oud.

Resultaten

De meerderheid van deze leden vindt dat het VWI moet blijven voortbestaan. Vooral in het begin van hun carrière was het VWI erg nuttig. Het is een warm bad, goed voor contacten met Wageningen en Wageningse vrouwen, het opbouwen van een netwerk, en om van elkaar te leren en steun te hebben.

Maar

Het is wel erg op Wageningen gericht. Jongeren ontbreken. Sommigen missen inspiratie. Het is weinig internationaal.
Velen komen niet naar activiteiten, of willen niet mee organiseren, want ze hebben te weinig tijd, het is te ver, de thema’s spreken niet aan of ze zijn in een levensfase dat het minder relevant is.

Tips

Spreiding van activiteiten over de regio’s, centraal in het land, en Wageningen. Hierbij kan gedacht worden aan het stimuleren van regio bijeenkomsten in meerdere regio’s (naar het voorbeeld van Zwolle/Deventer).
Naast eigen VWI-bijeenkomsten ook verwijzen naar bijeenkomsten van andere netwerken, zoals van het KLV, de Nederlandse Vrouwenraad, Gaia, VVAO, HOMS e.d.
Spreiding van thema’s voor bijeenkomsten, met nadruk op persoonlijke ontwikkeling, Wageningse thema’s, positie Wageningse vrouwen, balans werk/privé, actuele thema’s. Er zijn suggesties voor onderwerpen gegeven.
Wageningse vrouwen zelf hun verhaal laten doen over hun werk/ bezigheden.
Naast presentaties en workshops zijn excursies geopperd.
Vanwege werkdagen en/of kinderen is er het verzoek om tijdstippen van bijeenkomsten te variëren: deels door de week ’s avonds, deels in het weekend.
Van de sociale media worden vooral de nieuwsflits en de website goed gebruikt. Naast de sociale media blijven bijeenkomsten relevant, waar men elkaar echt ontmoet.
Part-up is het afgelopen jaar opgezet als “smoelenboek”, en het is mogelijk er activiteiten mee te organiseren. Hier twijfelen enkelen sterk over, omdat zij of weinig met internet hebben of juist niet nog meer met internet doen.
Probeer meer jongeren erbij te betrekken. Uitwisseling tussen jong en ouder kan nuttig zijn.