Na de inloop opende onze voorzitter Jelleke de Nooy-van Tol de bijeenkomst. Zij had het over transitie. De hele wereld is in transitie en zo ook het VWI!
Daarna was het woord aan onze secretaris Riti Herman Mostert. Zij sprak over de veranderingen die we het afgelopen jaar hebben ingevoerd naar aanleiding van de uitkomsten van de nieuwjaarsbijeenkomst van vorig jaar. We hebben een nieuwe website laten maken en we hebben een heus digitaal smoelenboek op Part-Up! Op Part-Up kan je elkaar vinden en makkelijk samenwerken. Oproep is dan ook aan eenieder om zich bij Part-Up aan te melden zodat zoveel mogelijk leden zichtbaar zijn en kunnen samenwerken!

Nieuwe website

Als derde spreker kwam Marjan Vrins vertellen hoe de nieuwe website van het VWI eruit gaat zien. We zijn bijna klaar met de voorbereidingen en zeer binnenkort gaat hij online. Neem binnenkort dus eens een kijkje!

Enquete

Als laatste kwam Sasja Kamil van het bestuur vertellen over de uitkomsten van de enquête die we eind 2017 onder de leden hebben verspreid. 80 van de 340 leden hebben deze enquête ingevuld. Maar liefst 79% van de respondenten vond dat het VWI niet moet ophouden te bestaan! Om nog meer leden te bereiken gaan het bestuur binnenkort een belronde doen om zo te achterhalen wat de beweegredenen zijn van vrouwen om lid te zijn van het VWI en wat ze van het VWI willen. Aan de hand van de uitkomsten van de enquête heeft het bestuur een visie, missie, strategie en werkwijze opgesteld. Naar aanleiding hiervan kwam er een discussie los en punten die genoemd werden waren o.a.: transitie, zoekende, onderling inspireren en elkaar steunen in de keuzes die je maakt. Het bestuur heeft haar visie, missie, strategie en werkwijze hierop aangepast en deze zal binnenkort te lezen zijn op de nieuwe website!
Na afloop kon iedereen nog napraten over deze enerverende middag onder het genot van een hapje en een drankje!