Wat blijft er hetzelfde? 
 • ons gevoel van verbondenheid
 • onze bijeenkomsten 3x per jaar, voorlopig via Zoom: Nieuwjaarsbijeenkomst 14 januari, ALV in april en ‘Symposiumdag’ op de eerste zaterdag in november
 • deelnetwerken : wandelgroep, Zwolle-Deventer, Oranje Pompoen,
 • nieuwsbrieven (Flits)
 • website
 • Marjan Vrins en Pauline Schakenbos blijven het kernteam / het VWI ondersteunen. 
 • het innen van de contributie door UFW (zoals door KLV was georganiseerd)
 • we houden onze eigen VWI-bankrekening
Wat verandert? 
 • via de NN-kalender kun je je aanmelden voor andere interessante ‘Wageningse’ themadagen, waar ook jonge professionals komen: link
 • als VWI-ster kun je je project, boodschap, initiatief aan een groter publiek van professionals uitdragen
 • we kunnen makkelijker contact maken met elkaar en andere professionals door een samenwerkingsapp
 • de formele verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van VWI ligt nog steeds bij de voorzitter, die echter nu in die rol bestuurslid is in het bestuur van het Nieuwe Netwerk en daarin toeziet op de juiste besteding van de middelen van VWI
 • de ontwikkeling van VWI binnen het netwerk gebeurt door een kernteam van 3 VWI-sters, hiervoor zoeken we 2 nieuwe deelnemers. Interesse? Bel Jelleke tel. 06 47760149.
 • contributie wordt voor iedereen 50 euro (was: ong. 80 euro KLV-lidmaatschap + 32 voor VWI, of 48,50 euro voor VWI als niet-KLV lid)
 • VWI-spaargeld wordt door KLV overgemaakt naar VWI-rekening