Er is veel gaande in de landbouw, zowel op het boerenbedrijf als in relatie tot waterbeheer, gebiedsontwikkeling, eiwittransitie, databeheer, korte ketens. gezonde bodems etc. Een goed moment voor  de conferentie "De Nieuwe Boer is ..." van het Nieuwe Netwerk  op 9 sept a.s.. Daar onderzoeken we met elkaar, professionals werkzaam in landbouw, voedsel en groen, welke oplossingsrichtingen er zijn en welke rol we daar in kunnen vervullen.  
Is de Nieuwe Boer Biologisch? Is de Nieuwe Boer een waterbeheerder, of gebiedsontwikkelaar? De Nieuwe Boer werkt misschien ook datagedreven. Wat zijn de verschillende perspectieven, en wat kunnen we van elkaar leren?
Ben je boer, beleidsmaker, ambtenaar, provincie medewerker, ondernemer, onderzoeker, journalist, student of anders betrokken of belanghebbend, kom dan vooral meepraten. Ook jouw stem is belangrijk. Of kom ontdekken hoe divers de landbouw is en hoe de menselijke maat in het beleid terug te vinden is. www.boereninnederland.nu

De conferentie start met drie inspirerende pitches: Frederike Praasterink (HAS) presenteert de nieuwe boer aan de hand van verschillende scenario’s; Olga van Kalles (LNV) bespreekt de gebiedsgerichte aanpak waarmee het ministerie de transitie vorm geeft (NPLG) en waarin de provincies een belangrijke taak hebben;
Nieuwe Netwerk voorzitter Jelleke de Nooy - van Tol schetst hoe de verschillende conferenties rondom landbouw en voedsel dit jaar op elkaar voortbouwen en hoe we als professionals een ondersteunend weefsel vormen. Het Nieuwe Netwerk zorgt voor een actieagenda van vervolgbijeenkomsten: een jaar lang verdieping en inspiratie om de veranderingen in landbouw, voedsel en groen te ondersteunen

In drie rondes workshops (zie details hieronder) treden verschillende ‘Nieuwe Boeren’ voor het voetlicht; samen met een wetenschapper of ambtenaar of adviseur. Samen, en met u, bespreken ze wat er gaande is en hoe de toekomst eruit kan zien, en wat daartoe nodig is.
De kennismarkt is de gehele dag beschikbaar, voor bezoek tijdens de pauzes en lunch. De Brabantse gedeputeerde van Landbouw, Elies Lemkes-Straver, neemt aan het eind van de dag de resultaten in ontvangst en geeft aan wat de Provincie Brabant zal gaan doen. Afsluitend is er een netwerkborrel.

Je gaat naar huis met nieuwe inzichten, nieuwe kennissen en jouw eigen actielijst geïnspireerd door de conferentie: waarmee ga jij aan de slag om bij te dragen aan de landbouwtransitie?

Mis het niet! 9 september 2022, er is geen beter moment om jezelf op te laden en te laten inspireren door het groeiende netwerk van professionals.

Aanmelden
Inschrijven via www.boereninnederland.nu.
Tickets €99 | leden €49 | studenten €10