Beste VWI-sters,

Sinds vorig  jaar ben ik (weer) actief in de transitie naar agro-ecologische landbouw in Nederland.Ik heb voor de bewustwording daarover een boek(je) geschreven, 140 bladzijden en heel hanteerbaar. Dat boek laat kort en overzichtelijk zien hoe we de overstap (transitie, omwenteling) naar agro-ecologische vormen van landbouw moeten en kunnen maken. En hoe veel voorloper boeren in Nederland dat al doen.
Het boek heet NIET NORMAAL, ONZE LANDBOUW, EN HOE DIE ANDERS KAN!
Het ligt op 1 december in de winkel, voor de doelgroep geïnteresseerde burgers, boeren en beleidsmakers. de uitgave heeft 140 bladzijden en een fraaie layout door the Visual Theatre. Uitgeverij is Eburon in Delft.

Voor de publicatie ervan wil ik je vragen of je meedoet aan de crowdfunding actie die ik daarvoor heb opgezet. Op de volgende link kun je er meer over lezen, en de inhoudsopgave zien. Ik hoop dat je nu alvast één of meerdere boeken wilt bestellen,  voor jezelf, tijdig als Kerst-cadeau, of als relatiegeschenk. Een lezing of workshop met mij behoort ook tot de 'prijzen'.

https://nl.ulule.com/boek-niet-normaal/

Verdere informatie:
Het boek komt precies op tijd nu de minister heeft aangekondigd dat we overstappen naar kringlooplandbouw. We zitten immers in een fase van uitzoeken wat kringloop­landbouw eigenlijk inhoudt, wat dat betekent voor ons voedsel, voor onze gezondheid, voor de boeren, voor terugkeer van biodiversiteit, voor de economie en voor onze voetafdruk in andere
landen.
Het boek richt zich op de geïnteresseerde burger, en biedt daarom inzicht in wat het probleem nou eigenlijk is, hoe het zo gekomen is,  welke discussies er nu spelen, en welke oplossingen er al zijn. Ook wat ons (ieder) te doen staat, en wat ons daarbij gaat helpen.

Ik wil je ook vragen  of je dit verzoek door wilt sturen aan je mogelijk geïnteresseerde kennissen.

Alvast zeer veel dank!!!

Jelleke de Nooy van Tol,
Voorzitter VWI
Catalyst4Change
www.jellekedenooy.nl
Medetrekker thema boerenwijsheid, TransitecoalitieVoedsel.nl