Waarheen met KLV? Je kunt nog meedenken op 12 december ‘s avonds!

KLV (Koninklijke Landbouwkundige Vereniging) waar wij een deelnetwerk van zijn, heeft precies met dezelfde zaken te maken als wij: een teruglopend ledenaantal en steeds minder leden die actief willen zijn. Vandaar ook hun vraag: hoe verder? Ze schetsten 5 scenario’s voor opheffen of op een andere leest doorgaan. Tijdens de ALV worden 2 scenario's uitgekozen als realistische opties voor de toekomst. Een spannende ontwikkeling! Kom je ook mee kiezen? 12 dec. 20.00 uur in het Atlas-gebouw te Wageningen. 

Lees dit nieuwsbericht

Part Update

Geef talent gehoor

Vaak beseffen we pas hoe belangrijk iets is als het er niet meer is. Dat geldt zeker voor ons gehoor. ‘Horen’ is zo vanzelfsprekend dat we er niet bij stil staan. ‘Geluidsveiligheid’ is nog niet ingeburgerd. Totdat je gehoor (opeens) staakt….
‘Sorry, wat zeg je?’ Saskia zat naast me in een wat rumoerige omgeving. Het was haar eerste dag met haar gehoorapparaat. Nog even wennen dus....

Lees deze column

Klimaatverandering: 1,5 of 2 graden meer????

Op dit moment vindt de klimaattop, de COP, plaats in Polen.  Het onderwerp is “changing together”.  Men hoopt tot concrete afspraken te komen om de temperatuurstijging nu echt onder de 1,5 of 2 graden te houden. Ik heb daar altijd wat moeite mee: nu al zijn er overal op de wereld extra en ergere rampen. Droogtes, overstromingen, stormen worden verergerd door het klimaat. Als de temperatuur stijgt wordt dit nog erger. Eigenlijk zou er helemaal geen stijging meer moeten zijn.

Lees deze Tweetie