Part Update

Part-up stopt: Voortaan WhatsApp

Soms nemen ontwikkelingen een wending die we eigenlijk liever anders zien. We wilden graag een meer bruikbare versie van Part-up... Helaas heeft de organisatie van Part-up besloten om het platform in 2020 alleen nog voor grote organisaties beschikbaar te stellen. Dus dat betekent voor het VWI dat we Part-up binnenkort niet meer kunnen gebruiken.Als VWI gaan we meer met WhatsApp-groepen werken om snel contact met elkaar te kunnen maken, zaken af te stemmen, carpoolen te regelen enz. Dus geef je 06-nummer door! 

Lees deze Part Update

De video van Jelleke de Nooy van Tol, gemaakt tijdens de VWI-meeting op 9 november.
Bekijk meer video’s of lees de impressie van de middag.

Ontwikkeling van Het Nieuwe Netwerk, voor Duurzaamheid in Voedsel en Omgeving

Wat was ook weer het idee? 
In augustus 2019, nadat KLV had gezegd zich te willen ontbinden, ontstond een initiatiefgroep die een Nieuw Netwerk voor ogen heeft. Een netwerk los van WUR, voor professionals Nederland breed, die iets willen met duurzame ontwikkeling van landbouw, voedsel, water en klimaat; iets dat handelingsperspectief biedt. Een netwerk waarin verbinding tussen jongeren en ouderen tot stand komt rond het samen zoeken naar oplossingen en nieuwe ontwikkelingsrichtingen.

Lees deze Tweetie

In het schild van je schuld

Ik ben gefascineerd door wat schuldgevoelens en schaamte doen met mensen. In een boek van David Hawkins, getiteld ‘Power vs. Force’ wordt een bewustzijnsschaal beschreven waarin schuld en schaamte onderaan staan. Aan de andere kant van de schaal staan bewustzijnstoestanden als liefde, vrede en verlichting. Ik vind de benadering wat statisch en deterministisch, maar dit heb ik ervan onthouden: schuld en schaamte staan onderaan en daar herken ik veel in. Schuld en schaamte zijn gevoelens die ons in een bevroren toestand houden, afgesneden van onze dierbaren.

Lees deze column