We hebben een levendige discussie gehad tijdens de ALV op 6 april j.l.! VWi slaat nu een nieuwe koers in.  
Zie ook de nieuwste Tweetie van Jelleke de Nooy van Tol
Leden kunnen meer info lezen op deze beveiligde pagina: https://www.vwi-netwerk.nl/over/alv-2019

Deel van de wandelaars voor/na de ALV