Graag willen we als VWI bestuur jullie mening peilen over de toekomst van het VWI. We willen dit doen op basis van de inbreng van zo veel mogelijk, liefst alle, VWI leden.
Daarom is er op 20 november jl. een enquête gemaild aan alle leden en op 5 december een reminder.
Met deze input willen we een visie opstellen, het beleid bepalen en het programma uitwerken voor de komende jaren. Een beleid dat relevant is in de huidige tijd. En dat gedragen wordt door jullie allen.
Welke toekomst zien jullie, waarom ben je lid, welke behoeften zijn er, wat verwachten leden van het VWI, onder welke voorwaarden zou je actief betrokken willen zijn?
Zou je bij iedere vraag uitleg willen geven in het laatste vakje, zodat we beter begrijpen wat er bij iedereen leeft? We zien jullie reacties graag tegemoet voor 15 december a.s.

Uitkomsten

We presenteren de uitkomsten tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 19 januari 2018.

Hartelijk dank voor jullie reactie!
Sasja Kamil,
bestuurslid VWI