Vrouwelijke bestuurders gezocht voor waterschappen
Ben jij op zoek naar een bestuurlijke functie? Dan is misschien het waterschap op zoek naar jou. In 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen en het streven is om meer vrouwen op de lijst te krijgen. Voor de zomer moeten deze lijsten gepresenteerd worden, dus actie is geboden.
Als je serieus interesse hebt kun je eventueel ook deelnemen aan een cursus ‘Actief in het Waterschap’ die wordt gegeven door ProDemos. Het doel van deze cursus is om meer mensen enthousiast te krijgen voor het waterschapswerk/bestuur en mensen een zo goed mogelijk beeld te geven van de rol en functie die ze als waterschapsbestuurder hebben, voordat ze zich kandidaat stellen als AB-lid of dat ze op een andere wijze lokaal politiek actief worden.
De volgende waterschappen gaan de cursus organiseren: Hollandse Delta (Ridderkerk), Rivierenland (Tiel), Scheldestromen (Middelburg), Zuiderzeeland (Lelystad), Schieland en de Krimpenerwaard (Rotterdam), Vallei en Veluwe (Apeldoorn, Wetterskip Fryslan (Leeuwarden). De Dommel (Boxtel, Aa en Maas (Den Bosch) en Delfland (Delft), Drents Overijsselse Delta (Zwolle) overwegen om de cursus te organiseren.
Contactpersoon bij ProDemos is mevrouw Huri Sahin) 070 - 7570 269 / 06 - 3178 3861. Zij kan precies aangeven wanneer bij welk waterschap de cursus start.
Er is ook een netwerk van vrouwen in waterschapsbesturen: www.waterlelienetwerk.nl Dit is vooral gericht op elkaar leren kennen en kennis uitwisseling.
Meer weten over de waterschapsverkiezingen als zodanig? Mail dan met Sonja Timmer-Brand (werkt niet op woensdag)
 Projectleider Waterschapsverkiezingen 2019.
5000 Vrouwen op weg naar VN in New York
Vrouwenvertegenwoordiger Willemien Koning bereidt zich voor op de 62e Commission on the Status of Women van 12-23 maart in New York. Zij schreef hierover de volgende blog: www.nederlandsevrouwenraad.nl

Brexit brengt Europese quotarichtlijn dichterbij 
Er is momenteel weer discussie over de man-vrouwverhouding bij bestuurders en commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen. De Brexit kan onvermoede effecten hebben op lopende wetgevingsdossiers vanwege de verschuivingen in de coalitievorming. Bovendien kan het wegvallen van de tegenstand van het VK ervoor zorgen dat vastgelopen dossiers eindelijk worden losgetrokken. Goed voorbeeld daarvan is het Commissievoorstel voor een richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij bestuurders en commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen, de ‘quotarichtlijn’. Mirella Visser schreef hierover een opiniestuk.: ​www.nederlandsevrouwenraad.nl.
Aanbieding Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid
“Een groots wereldvraagstuk vertaald naar praktische handvaten”, dat was de reactie van Leontien Kompier op het Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid dat werd aangeboden aan politiek, gemeenten en organisaties uit de asielketen.
Het Manifest is opgesteld door een brede werkgroep van 5 vrouwenorganisaties (NVR, NVVH, Passage, Vrouwen van Nu en Zonta) en is gebaseerd op de uitkomsten van het symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid dat deze vrouwenorganisaties in oktober 2017 organiseerden. Kompier, voormalig burgemeester van Vlagtwedde noemde het Manifest ‘scherp geformuleerd’ en de aanbevelingen over wat er beter kan in de asielketen als het gaat om de veiligheid van vrouwen en meisjes ‘concreet geadresseerd’. De aanbevelingen die aan staatssecretaris Mark Harbers (JenV) zijn gericht kunnen volgens haar per direct worden uitgevoerd in het lopende beleid van flexibilisering van asielopvang en asielprocedure.
De formele overhandiging vond plaats door werkgroepvoorzitter Dieny Scheffer aan Jos Wienen, voorzitter van de VNG Adviescommissie Asiel en Integratie, die aangaf de inhoud ervan nog deze week ter bespreking te brengen in zijn commissie en door te geven aan alle gemeenten. “Dit is een mooi moment. De druk van het aantal asielzoekers is minder geworden; we moeten nu de integratie goed oppakken. We moeten intensiever aan de slag om ervoor te zorgen dat vluchtelingen echt kunnen gaan meedoen.” Klik hier voor de pdf-versie van het manifest: ​www.nederlandsevrouwenraad.nl.

Compensatie vrouwelijke zzp'ers kan vanaf 15 mei 2018 worden aangevraagd
Van Proefprocessenfonds Clara Wichmann en FNV Vrouw komt goed nieuws voor vrouwen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen en toen als zelfstandige werkzaam waren. De €5.600 compensatie voor vrouwelijke zzp'ers kan vanaf 15 mei 2018 worden aangevraagd.
Goed nieuws voor vrouwen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen en toen als zelfstandige werkzaam waren. Vanaf 15 mei tot en met 30 september 2018 kan alsnog een zwangerschapsuitkering worden aangevraagd. Dat heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 8 maart 2018 laten weten. Verder maakte het ministerie bekend dat het geld vanaf januari 2019 wordt uitgekeerd.
Achtergrond van de regeling
Tot halverwege 2004 hadden zwangere zelfstandigen in Nederland recht op een zwangerschapsregeling (de WAZ). Het vervallen van die regeling leidde tot veel kritiek. In 2008 werd opnieuw een vorm van compensatie in het leven geroepen: de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ). Die gold echter niet met terugwerkende kracht. Dit was in strijd met het VN-Vrouwenverdrag, zo heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald.
Na een jarenlange juridische strijd van een aantal vrouwen, de FNV, Vrouw en Recht en Proefprocessenfonds Clara Wichmann, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloten dat vrouwelijke zelfstandigen die tussen wal en schip vielen alsnog een beroep kunnen doen op een compensatie van ongeveer 5.600 euro per persoon.
Anniek de Ruijter, voorzitter Clara Wichmann: ‘We zijn echt ontzettend blij met deze uitkomst. De compensatie gaat ongeveer 5.600 euro bedragen en dat is niet niks.’
Let op
De regeling is nog niet bekend gemaakt, de exacte criteria zijn daarom nog niet kenbaar. Het UWV zal de regeling uitvoeren. Daar zal de aanvraag ingediend moeten worden. De aanvraag kan maar in een korte periode worden ingediend: tussen 15 mei en 30 september 2018.
Meer informatie
Voor informatie over de gang van zaken, ga naar de website meldjehier.nl Let op: daar kun je alleen informatie krijgen, geen aanvraag indienen. De vrouwen die zich eerder al bij het Meldpunt Zwangerschapsuitkering van FNV Vrouw hebben gemeld hoeven zich niet nog een keer te melden. Die worden meegenomen.