Zo op de valreep voor Kerst, aan het eind van dit veelbewogen jaar, zoeken we als VWI bestuur graag contact met je.  
Graag ‘nemen we je mee’ in een terugblik op dit jaar, zodat we vanuit een gevoel van verbondenheid en met uitnodigende vooruitzichten het nieuwe jaar in kunnen gaan.

Terugblik 2021
Dit jaar zijn er relatief weinig VWI activiteiten geweest, maar de activiteiten die er waren werden zeer gewaardeerd: de Nieuwjaarsbijeenkomst en ALV (online), de Cafés (fysieke bijeenkomsten), diverse wandelingen en de November Brainstorm in Utrecht, over het samenwerken met andere vrouwennetwerken. Tijdens deze activiteiten meldden de aanwezigen allemaal graag samen te komen en dat we blijven zoeken naar nieuwe vormen van samenzijn en het delen van onze ervaringen.
Als VWI-bestuur zijn wij tamelijk druk geweest. We hebben Anne Katrin al een aantal maanden moeten missen omdat zij even wat gas moest terugnemen. Daarom hebben Pam, Jelleke en Marjan vooral samen richting gegeven aan de VWI-koers. We hebben daarbij Marian Bos Boers en Frida Steenblk gevraagd mee te denken.

Zwerm van Nieuwe Netwerk / samenwerking andere netwerken
VWI is dit jaar formeel deel gaan uitmaken van het Nieuwe Netwerk, en we zijn daarbinnen een ZWERM zodat we optimaal kunnen functioneren. Door het wegvallen van KLV, was het noodzakelijk om een nieuwe structuur te vinden, waarover verschillende malen is gesproken. Als ZWERM, zijn we een geassocieerde vereniging, en behouden we ons eigen karakter en activiteiten. Aan de andere kant kunnen we gebruik Nieuwe Netwerkmaken van de faciliteiten van het NN, wat nu de officiële Stichting is. We kunnen ook deelnemen aan de activiteiten van de andere aangesloten netwerken.
Pam vertegenwoordig het VWI in het NN-bestuur. Zij verkent samenwerking met Vrouwen van Nu, KIVI-vrouwen, Nedworc en andere passende netwerken. Deelname aan het NN-bestuur is ook belangrijk om mee te beslissen over de financiële middelen, die mede van VWI afkomstig zijn.

In 2020 zeiden we over het karakter van VWI: “Gedreven door de wens bij te dragen aan een duurzamere wereld, zijn we als ‘Wageningse vrouwen’* actief, zoekend, context bewust, experimenterend, en baanbrekend. We ondersteunen elkaar hierbij, leren van elkaar en inspireren elkaar. Samen kom je verder; je staande houden in een altijd veranderende wereld gebeurt in levende netwerken, in groepen waarin je elkaar leert kennen, verbindingen legt om je eigen doelen te realiseren en te werken aan een wereld die kansen en hoop biedt voor allen." Een mooi mantra om mee te nemen de toekomst in.

*) N.B. 'Wageningse vrouwen’ verwijst ook voor niet Wageningse VWI-sters naar het gevoel van verbondenheid vanuit onze studieachtergrond met een focus op voeding en omgeving.

Waar werken we naartoe in 2022?
ToostenOm te beginnen nodigen we je uit voor een online nieuwjaarsbijeenkomst, op woensdag 19 januari om 19:30 (tot max 21:00 uur). Laat even aan Marjan weten of je komt, dan krijg je de Zoomlink. Doel van de bijeenkomst: elkaar een goed 2022 te wensen en uitwisselen wat voor jou belangrijke ontwikkelingen zijn. We gaan in kleine groepjes (breakout teams) werken, zodat we echt tijd voor elkaar hebben.

De derde zaterdag in April (de 16e) organiseren we een wandeling met lunch, een soort ALV. Jelleke zal dan (na vijf jaar voorzitterschap) uit het bestuur gaan en we zijn benieuwd wie zich aanmeldt om samen met Pam en Anne Katrin de VWI koers binnen Nieuwe Netwerk verder vorm te geven. Zoals al eerder gezegd: Pam gaat energie steken in samenwerking / uitwisseling met andere (vrouwen, groene) netwerken. We verwelkomen degene die als VWI-bestuurslid mee wil draaien in de programmaraad van NN. Daar nemen ook vertegenwoordigers van andere netwerken aan deel, om samen te brainstormen over de inhoudelijke koers van NN en de verbonden netwerken. Gezamenlijke activiteiten met netwerken verbonden aan NN en andere organisaties die relevante onderwerpen behandelen (incl. de WUR) gaan we initiëren.

En verder? Dat ligt nog in het verschiet. Voor nu wensen we jullie en elkaar dat er licht mag schijnen in deze donkere dagen. We wensen jullie goede kerstdagen en een voorspoedig 2022.
Een vriendin van Jelleke zei het zo: "laten we niet wachten op de politiek, wat die gaan doen. Wij zijn de politiek. Wij zorgen met onze dagelijkse keuzes voor oplossingen voor deze wereld in nood.” Wij zijn zelf deel van de oplossing. Leef zoals je de wereld zou willen zien. Maak er een mooie leefbare wereld van, met allen die je dierbaar zijn!

Lieve groet en tot in 2022!
Jelleke, Pam, Marjan (en Anne Katrin)
Doe je mee op 19 januari? Leuk!

Mail dan naar Marjan (vwi@vwi-netwerk.nl) of stuur haar een Appje op 06 57280863.