Over VWI, Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs

Het Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs (VWI) is het netwerk van afgestudeerden en gepromoveerden van Wageningen Universiteit en andere vrouwen met een (academische) opleiding die feeling hebben met de “life sciences”.

De meeste VWI-leden hebben een MSc of PhD van Wageningen Universiteit. Echter het netwerk is open voor alle vrouwen die zich betrokken voelen bij de ‘life sciences’.

VWI is dé supportersclub voor vrouwen met ambitie!

VWI was een ondervereniging van KLV Wageningen Alumni Network, de alumnivereniging van Wageningen University.
Sinds 2021 is VWI een zwerm van het Nieuwe Netwerk (NN). Deze stichting is nu onze overkoepelende organisatie, die zorgt voor de legale structuur. Daarnaast is NN een netwerk van en voor professionals in voedsel en omgeving met als doel om via actief netwerken de transitie naar een duurzamere wereld te versnellen.

Het VWI organiseert 3-4 bijeenkomsten per jaar, gericht op capaciteitsopbouw voor Wageningse vrouwen, over relevante thema’s zoals duurzaamheid, voedselproductie en consumptie, water, klimaat, internationale samenwerking en de balans werk-privé, georganiseerd door het team.
Organisatie van bijeenkomsten of excursies door-leden-voor-leden wordt aangemoedigd en financieel ondersteund door het VWI. 
Sociale media zijn een goed middel voor informatie-uitwisseling, aankondiging van bijeenkomsten door en voor leden, doorverwijzing naar bijeenkomsten van andere netwerken. Naast de vernieuwde website (januari 2018) en de maandelijks nieuwsbrief Flits per email, zijn LinkedIn, Facebook en Twitter er voor degenen die dat gebruiken. Er zijn ook enkele groepen op whatsapp actief om snel met elkaar contact te kunnen maken.

KLV Alumni vereniging
logo nieuwe netwerk

The story of VWI

In 1987 werd het onderzoeksproject “Herintredende vrouwen met een LU-opleiding” gestart waar bijna 1000 vrouwen aan meededen. Eén van de vragen in het onderzoek was of de vrouwen zouden willen deelnemen aan een vrouwennetwerk van het NILI (voorloper van het KLV).
Eind 1988 werd uit de belangstellenden een kerngroep gevormd die de oprichting van het vrouwennetwerk heeft voorbereid. Gecoördineerd door het NILI-bureau zijn toen voorbereidingen getroffen voor de opzet van een vrouwennetwerk met een bestuur en regionale deelnetwerken met een eigen coördinerend groepje. In eerste opzet werden deelnetwerken in het midden, het westen en het noorden van het land gestart.
Tijdens een eerste avondbijeenkomst werd met een grote groep belangstellenden deze opzet uiteengezet, werd een naam voor het vrouwennetwerk voorgesteld en bediscussieerd, konden ideeën voor thema’s worden gegeven en werd de belangstelling voor een bestuursfunctie gepolst. Gekozen werd voor een bestuur met vijf mensen met twee vaste adviseurs: een vrouwelijk NILI bestuurslid en iemand vanuit het NILI-bureau.

begin van VWI
Oprichting

Als oprichtingsmoment werd op 11 november 1989 een groot symposium georganiseerd met als onderwerp: “De Wageningse ingenieur: haar werk en toekomst” waarvoor alle vrouwelijke afgestudeerden werden uitgenodigd. Circa 200 vrouwen kwamen bijeen en het eerste bestuur werd gepresenteerd. Na het uiteenzetten van de plannen van het NNV (Netwerk NILI Vrouwen) recipieerde het bestuur. Tijdens de borrel werd rondgegaan met een intekenlijst en de dag sloot af met 170 NNV-leden!
Het netwerk is opgericht om de loopbaanontwikkeling van vrouwen te stimuleren. Vanuit het landelijke bestuur werden bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd, gericht op loopbaanontwikkeling en de verbetering van de positie op de arbeidsmarkt. Het jaarlijkse symposium was het hoogtepunt van het jaar voor de ‘oude’ en nieuwe leden. Daarnaast ondersteunde een jaarlijks uit te brengen adressenlijst de uitwisseling van informatie en ervaringen. Als NILI en KGvL eind 1994 fuseren tot Koninklijke Landbouwkundige Vereniging (KLV) wordt besloten de naam NNV op 22 maart 1995 te veranderen in Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs, afgekort VWI.

VWI 1989