Het bestuur van het VWI is op zoek naar nieuwe bestuursleden! Lijkt het je leuk om te besturen, vergaderen, besluiten te nemen, samen te werken en te werken aan de toekomst van het VWI? Kom het bestuur dan versterken! Ervaring met besturen is geen vereiste. Er is budget voor het bestuur beschikbaar om zich te ontwikkelen.

Ik zelf (Tamar Reijnen) ben in het bestuur gegaan om meer vrouwen te leren kennen met een Wageningse achtergrond en te leren besturen. Momenteel ben ik verantwoordelijk voor de communicatie. Ik schrijf o.a. verslagen voor de Flits nieuwsbrief en heb afgelopen jaar meegewerkt aan de nieuwe website van het VWI. Ook ben ik vanuit het bestuur betrokken geweest bij het organiseren van de jaarlijkse symposia de afgelopen 3 jaar.
Verder organiseert het bestuur tevens de nieuwjaarsbijeenkomst en de ALV met workshops. Erg leuk en leerzaam allemaal! Heb je vragen of wil je je aanmelden als bestuurslid, neem dan contact op met één van de bestuursleden. Een keer op proef meedraaien kan altijd!

Tamar Reijnen (Bestuurslid Communicatie)

Overige bestuursleden anno 2018:
Jelleke de Nooy van Tol (Voorzitter)
Sasja Kamil (Bestuurslid)
Riti Hermán Mostert (Secretaris)