Niet normaal! En hoe t anders kan... onze landbouw. Het boek van onze VWI voorzitter Jelleke de Nooy-van Tol is nu verkrijgbaar!
Dit boek biedt een helder overzicht van de actuele Nederlandse landbouw in haar transitie naar een meer duurzame voedselvoorziening. Met aandacht voor natuur-inclusieve, regeneratieve en kringlooplandbouw, herenboeren, toekomstboeren en bijzondere projecten in provincies en gemeenten. Een zeer leesbaar boekje dat boeren, ecologen, beleidsmakers en consumenten oproept samen de transitie vorm te geven naar een nieuw normaal.


Aanbeveling door prof. dr. Louise Vet
(1e in duurzame 100 van Trouw)

Spannende tijden! Meer dan ooit voel ik de maatschappelijke wil en het enthousiasme om samen te werken aan positieve verandering. Dat geldt ook voor de manier waarop we ons voedsel produceren.

Wil je meer weten over de enorme omslag die we bezig zijn te maken om bodem, water, biodiversiteit en landschap te herstellen? Dan is dit boek een aanrader! Vanuit haar jarenlange ervaring en (inter)nationale netwerken geeft Jelleke een helder overzicht van de discussies die momenteel spelen op het gebied van transitie in de landbouw.

Verandering van waarden, ook bij boeren, maakt dat er nu al uiteenlopende vormen zijn van een andere landbouw, die veel meer samenwerkt mét de natuur. Zo beschrijft ze natuur-inclusieve, regeneratieve en kringloop- landbouw. Ook Herenboeren, toekomstboeren en bijzondere projecten in provincies en gemeenten komen aan bod.

Ik vind – met Jelleke- die diversiteit wezenlijk.  Laat 1000 bloemen bloeien. Boeren kunnen zelf bepalen op welke manier ze bijdragen aan biodiversiteit, schoon water, schone lucht, dierenwelzijn, sluiten van kringlopen en een leefbaar landschap. Dat is ook het uitgangspunt van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Geen polarisatie maar begrip voor elkaars belangen, samenwerking, op gebiedsniveau, binnen de keten. Voorbeelden te over in dit zeer leesbare boekje. Een hart onder de riem voor boeren, ecologen, beleidsmakers en consumenten om samen de transitie vorm te geven.

Lees verder
Meer info over het boek: https://eburon.nl/product/niet-normaal-en-hoe-het-anders-kan

Meer info over de auteur Jelleke de Nooy, achtergrondinformatie en blogs : www.jellekedenooy.nl