Om het VWI met haar tijd mee te laten gaan en ons netwerk levendig te houden, is een andere organisatie nodig. Het bestuur en enkele leden hebben hiervoor het volgende voorstel bedacht:
  • Een lichte aansturing. Geen traditioneel bestuur, maar een regiegroep. Deze komt zo’n 4 keer per jaar bijeen.
  • Decentraal. Elke VWI-ster kan activiteiten voorstellen en gebruik maken van het VWI budget om deze te organiseren.
Enkele vrouwen
Om die weg in te slaan, zoeken we echter nog 2-3 vrouwen.
Vind jij het ook belangrijk dat het VWI blijft bestaan? Of wil je ervaring opdoen met het coördineren van een netwerk? Meld je dan bij Tamar Reijnen, mail: bestuurslid-3@vwi-netwerk.nl.

Regiegroep 
Voorstel is dat de regiegroep uit zo'n 10 leden bestaat met in ieder geval:
Pauline Schakenbos, als de netwerkaanjager / coördinator van o.a. Part-up.
Marjan Vrins, verzorgt Communicatie zoals website en Flits.
Liefst ook leden van de deelnetwerken (Zwolle-Deventer, Wandelgroep en Oranje Pompoen)
 Jelleke de Nooy van Tol blijft komend jaar lid van deze groep, zodat er continuïteit is, ze is nu voorzitter van het bestuur.

Vervolg stappen
Tijdens de ALV op 6 april wil het bestuur het besluit bevestigen om deze koerst in te zetten.
Lees de nieuwsbrief van 30 januari, waarin het bestuur haar ideeën uitgebreid heeft toegelicht:
https://mailchi.mp/8954c4da5802/veranderingen-bij-vwi