Opening en voorstelronde "welke hoop heb jij"
Jelleke de Nooy – van Tol opent de bijeenkomst, voor de laatste keer in haar rol als VWI-voorzitter! Jelleke spreekt over hoop. Hoop als werkwoord. Hoop is niet een naïef optimisme, maar een leidraad om actief te werken aan je gewenste doel. Jelleke spreekt de hoop uit dat het VWI levend blijft, dat we elkaar blijven aanmoedigen in wat wij als ‘Wageningse vrouwen’ te bieden hebben, elkaar versterken om in onze kracht te staan. Jelleke nodigt uit tot een introductieronde waarbij we ieder uitspreken welke hoop voor ons richtinggevend is.
Marijke Kuipers ziet veel nieuwe vormen van leven en landbouw, ze hoopt dat deze perspectief bieden! Ruur Boersma ziet dat er veel beweging is en er nu veel goed gebeurt! Het donkere, mannelijke roert zijn staart, volgens Ruur gaan we naar een nieuwe balans. Pam Minnigh ziet de noodzaak om te netwerken en wil graag aansluiten bij andere groepen. Catharien Terwisscha van Scheltinga is blij dat mede door het VWI het Nieuwe Netwerk is opgericht. Riet Nigten hoopt op vrede in de Oekraïne, maar ook in onszelf! Peggy Tanis en Marjan Vrins willen graag jonge mensen bereiken om hen vooruit te helpen.

Winst met Kringlooplandbouw
Marijke Kuipers toonde ons een deel van de film “Winst met kringlooplandbouw”.Link naar de hele film: youtu.be/brx19spJXZM
Het is een positieve film met een duidelijke boodschap over een complex vraagstuk.
Met behulp van de kringloop is het mogelijk om een melkveebedrijf te runnen zonder overmatige stikstof uitstoot, en afgestemd op de draagkracht van de natuur.
Voor meer informatie: kringlooplandbouw.nl
De VWI-sters verbaasden zich erover dat de oplossing zo makkelijk is en toch niet toegepast wordt! Ook is er verbazing dat dit niet onmiddellijk opgepakt wordt op MBO en HBO landbouwonderwijs. Een levendige discussie ontstaat hierover.
Er zijn wel tal van positieve ontwikkelingen, waarin het idee van kringlooplandbouw in de praktijk wordt gebracht. Zoals bijv. bij Caring Farmers, Common Land, Wijland, VVBM. Maar helaas komen er bij boeren veel zogeheten ‘erfbetreders’ op het bedrijf; dat zijn vertegenwoordigers van de gangbare landbouw, zoals veevoederfabrikanten, pesticiden verkopers, melkophalers, voor wie het kringloopverhaal minder winst betekent.
Als je een goed idee hebt om de boodschap van de film te verspreiden, laat het Marijke weten!
Gerard Keurentjes wordt genoemd als een voorbeeld boer die zijn bedrijf heeft laten “groeien” van 75 naar 55 koeien en nu biodynamisch werkt i.p.v. regulier.

Plannen voor 2022 door Pam
Pam Minnigh, coördinator VWI en VWI vertegenwoordigster in NN-bestuur, pakt het stokje van Jelleke over. Zij vertelt over de VWI-plannen voor 2022.
We gaan dit jaar Netwerkcafé’s organiseren, niet alleen in Wageningen, maar ook in Den Haag! Pam onderzoekt ook hoe we als VWI aan bijeenkomsten van andere netwerken kunnen deelnemen. En anderen aan onze bijeenkomsten, zodat we met gesloten beurzen kunnen werken. Dan rijst wel de vraag of mannen mogen deelnemen aan VWI-bijeenkomsten? Een andere vraag blijft hoe we jongeren bereiken? Samen met het Nieuwe Netwerk gaan we dat bekijken.
Verder willen we een ‘smoelenboekje’ van VWI-leden, of online mogelijkheid, om elkaar te kunnenvinden. De privacy wetgeving is daarbij lastig, het is alleen mogelijk als alle leden toestemming geven.

Jelleke: Bedankt voor het bouwen van een nieuw huis!
We nemen afscheid van Jelleke als voorzitter. Ze heeft het VWI behoed van opheffing, over hobbels heen geholpen en mee gebouwd aan een nieuw huis voor VWI (het NN). Onder de stichting Nieuwe Netwerk vallen is belangrijk, omdat er geen VWI-sters meer in het bestuur willen. We hebben nu als zwerm een andere organisatie nodig die wel een bestuur heeft. VWI kan nu vooruit met een coördinatieteam, waarvoor we overigens nog een enthousiaste vrouw zoeken!Jelleke krijgt als dank een prachtige struik (Boerenjasmijn), waarvan we hopen dat deze mooi gaat groeien en bloeien, net als het VWI! Ook krijgt ze twee toepasselijke boeken: “De meeste mensen deugen” en “Samen slim, hoe collectieve intelligentie ons gaat redden”.
Oud VWI voorzitter Catharien Terwisscha van Scheltinga overhandigt namens Marian Bos - Boers aan Jelleke een dankwoord en mooi boek. “ Heel veel dank voor je tomeloze inzet. Zonder jouw sturing was het VWI wellicht samen met het KLV gestopt.”

Netwerkborrel
We sluiten de middag af met een netwerkborrel, waarbij ook bestuursleden van het Nieuwe Netwerk aansluiten.