De kwaliteit van de ingezonden nominaties voor het Marina van Damme Fonds was dit jaar zo hoog, dat is besloten niet één, maar drie beurzen toe te kennen. Chantal Vogels en Judith Houtman ontvangen ieder een volledige beurs ter waarde van 9.000 euro. Nienke van Staaveren ontvangt een aanmoedigingsbeurs van 2.500 euro.

De beurzen van het Marina van Damme Fonds zijn bedoeld om de carrière van vrouwelijke ingenieurs een verdieping of verbreding te geven met kennis of een internationale oriëntatie in de vorm van een studie of project. De beurzen werden uitgereikt op 26 november tijdens het eerste Feminer diner in Wageningen.

Foto: Winnaressen 2019 Chantal Vogels en Judith Houtman samen met mevrouw Van Damme bij de beursuitreiking.
In het judicium stelde de jury vast dat winnares Chantal Vogels een rolmodel voor vrouwen is die een carrière in de wetenschap nastreven. Dat komt volgens de jury door haar ambitie om een speciaal expertisenetwerk op te zetten en zo het gebied van door virussen overgedragen ziekten te ontwikkelen.

De Marina van Damme Beurs stelt haar in staat twee persoonlijke trainingen te volgen over het manipuleren van virussen en het analyseren van de daaruit verkregen gegevens. Deze nieuwe inzichten kunnen mogelijk leiden tot nieuwe doorbraken op het gebied van door muggen overgedragen virusevolutie.

Expertise in biochemie
De jury was onder de indruk van Judith Houtman expertise in biochemie en neurodegeneratie en haar toewijding om een beter begrip van neurodegeneratieve ziekten te krijgen door de ziekte als systeem te bestuderen.

De Marina van Damme Beurs helpt haar bij het volgen van workshops over bio-informatica en de analyse van sequentiegegevens voor het verkrijgen van deze nieuwe vaardigheden, en het bezoeken van het Fred Cage Lab van het Salk Institute for Biological Studies in Californië om deze vaardigheden toe te passen op haar onderzoeksproject.

Aanmoedigingsprijs voor dierenwelzijn
De ontvanger van de aanmoedingsbeurs, Nienke van Staaveren, heeft een master in Animal Sciences en is momenteel werkzaam als postdoc in het Campbell Centre for the Study of Animal Welfare aan de University of Guelph in Canada. In september van dit jaar is ze begonnen als projectmanager voor het Genomic Applications Partnership Program.

Nienke zal de Marina van Damme beurs gebruiken om trainingen te volgen die haar zullen helpen om het projectteam te leiden en duurzame en zinvolle bijdragen te kunnen leveren aan projecten om het dierenwelzijn te verbeteren.