8 maart 2019 werd er een wervelende bijeenkomst georganiseerd in de Junushoff, Wageningen om internationale vrouwendag te vieren. Een dag die veel vrouwen in de wereld belangrijk vinden. Dit jaar was het thema “Heldinnen”.  Doel van de bijeenkomst was om vrouwen uit verschillende culturen met elkaar in verbinding te brengen.

De bijeenkomst in Junushoff werd georganiseerd door Vluchtelingenwerk Wageningen, in samenwerking met de gemeente Wageningen en meerdere vrouwenorganisaties. Ook het VWI sloot zich hierbij aan. Vanuit het bestuur waren Tamar en ik aanwezig. Er waren ruim 300 deelnemers, waarvan velen van internationale afkomst, waaronder uit Ethiopië, Somalië, Yemen, Syrië, Eritrea, India, Canada en vele meer.

Het was een zeer feestelijke bijeenkomst, met toespraken waarom internationale vrouwendag zo belangrijk is voor vele vrouwen, die in hun landen van herkomst lang niet altijd vrij zijn. Met heerlijke maaltijden.  Met een prachtige modeshow, een quiz, een koor en tot slot een dansfeest.

Mooi dat we hier als VWI aan hebben kunnen bijdragen.