Zaterdag 9 november jl. is een groep enthousiaste VWI-sters bijeengekomen bij Kargadoor in Utrecht.

VWI / KLV / Nieuw Initiatief
Jelleke de Nooy-van Tol heeft de aanwezigen bijgepraat over de stand van zaken rondom het VWI, geen bestuur maar kernteam, onderzoeken hoe verder met VWI, opheffen van KLV, ontstaan van een nieuw "Netwerk Wageningse thema's" door de Initiatiefgroep en werken binnen de SGD's of donut van Kate Raworth.

Verschillende generaties
Stelling: De generatie 35-60 heeft het te druk, zit vast door organisaties en structuren. Terwijl de generatie onder de 35 de wereld wil verbeteren, zij kunnen goed ruimte en ondersteuning gebruiken. Een aantal van ons ervaart wel een kloof tussen deze leeftijdstijdsgroepen, anderen niet.  Ze kunnen zeker wel van elkaar kunnen leren. Uit meerdere voorbeelden dat het moeilijk is om jongeren voor langere tijd te verbinden aan een organisatie of activiteit, zij werken liever flexibeler.

Wat zoek je in een netwerk? Wensen voor het netwerk?  
Na een leuke discussie kwamen de volgende wensen naar voren:
-Behoefte aan voorbeelden, hoe los je dit of dat op?
-Hoe communiceer ik effectief over duurzaamheid?-Workshops waar ik inspirerende mensen ontmoet.
-Oplossingen voor mij, eenling zonder netwerk.-Workshops (thema’s) waar ik nieuwe inzichten/ inspiratie opdoen bijv. over nieuwe landbouw.
-Waar ik kan sparren over hoe ik mensen op een ludieke manier wijs op hun verantwoordelijkheden richting milieu.
-Ik doe coaching en zoek klanten, ik kan inspireren.
-Jongeren en ouderen in verbinding, die van elkaar leren.
-Netwerk van netwerken; er moeten veel mensen weten dat de SDG's bestaan en wat je daaraan kunt doen.-Netwerk dat voorbeelden geeft van hoe je zou kunnen werken; want er zijn zoveel organisatievormen, pop ups, maatschappelijke ondernemingen: dit zijn leuke manieren om iets te doen.

Video's
Bekijk enkele video's die we hierover gemaakt hebben elders op de VWI-website.

LinkedIn Workshop
Marloes Klaasse van het Social Media Team van WUR (Spread the WURd) heeft een informatieve workshop over LinkedIn verzorgd. De aanwezigen waren hard aan het werk om hun profielen bij te werken en beter te netwerken aan de hand van de tips die Marloes gaf.

Ben jij lid van de LinkedIn-groep van het VWI? Zo niet, stuur een mail aan Marjan Vrins en ze stuurt je een lidmaatschapsverzoek.

Video Jelleke
Link naar video Jelleke de Nooy (voor wie lid is van LinkedIn groep): www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6599637735307300864