Thema Gender & Science

Gender Action Plan 2.0

Gender Action Plan 2.0, 2017-2019 van Wageningen University & Research: transitie van de verantwoordelijkheid voor genderbeleid van c-HR naar de kenniseenheden.

Het Gender Action Plan 2.0 2017-2019 ondersteunt de transitie naar de lijn, zodat deze succesvol en duurzaam kan zijn. Dit GAP 2.0 is tot stand gekomen in overleg met de Monitoring group en een aantal van de ASPASIA-laureates.

Zie het volledige plan GAP 2.0, 2017-2019.

VWI-beeld WUR 'Take my knowledge'
Foto: Guy Ackermans.

Na een bruisende periode met veel trommelgeroffel van het Grab Your Change project was het voor het VWI duidelijk dat het na zo veel jaren nog steeds nodig is aandacht te besteden aan de positie en de kansen van de vrouw binnen Wageningen UR. Dit is nodig om te komen tot een gelijkwaardige kandidaat voor een professionele carrière binnen Wageningen, ook in de hoogste functies.

Om blijvend deze aandacht te vragen en om de vrouw in beeld te brengen, hebben we een beeld van een vrouw laten maken door kunstenares Petra de Vree. Hiervoor hebben wij een fondsenwerving gehouden onder mensen verbonden met Wageningen UR, omdat ze er gestudeerd hebben, er werken of om andere reden.Bijdragen om dit beeld te financieren waren onder meer afkomstig van Wageningen UR zelf, Wageningen UR gelieerde instanties en mensen, waaronder ook veel VWI-leden, en via het Rabobank Cultuurfonds.Tijdens de opening van feestelijke lustrumviering van 25 jaar VWI is het beeld in 2014 overhandigd aan Wageningen UR. Rector magnificus Martin Kropff van Wageningen Universiteit was aanwezig om het beeld in ontvangst te nemen en verrichtte de onthulling. Het officiële programma ging geleidelijk over in de reünie.

Het beeld heeft haar definitieve plaats in het gebouw Impuls op de Wageningse campus.

Kansen voor vrouwelijk talent : over carrières en barrières van vrouwen bij Wageningen UR

Lebbink, S.; Steuten, C.; Neefjes, M.

Samenvatting
Dit rapport inventariseert de situatie van de doorstroming van vrouwelijke wetenschappers aan Wageningen UR. Zo blijkt er binnen Wageningen University een dik glazen plafond te bestaan, te meten aan de doorstroom van de ene functieschaal naar de volgende. In dit rapport beschrijven we een aantal oorzaken van dit probleem. Tenslotte geven we adviezen voor wat bestuurders en leidinggevenden kunnen doen.

Publicatie-informatie
Bron Wageningen: Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 292)
Research report
Publicatiejaar 2013
Download de publicatie van de WUR-website: edepot.wur.nl/243283