“Geef duurzaamheid door” was het thema van de Webinar Estafette van het Nieuwe Netwerk

Sasja Kamil vertelde op 1 december over haar ervaringen:
“Ik heb mijn ervaringen met de Partners for Resilience gedeeld waar ik vanuit Cordaid bij betrokken was. Ruim 10 jaar terug wilden de 5 hierbij aangesloten organisaties samenwerken om tot een duurzamere aanpak te komen op het gebied van klimaatadaptatie, ecosysteembeheer en rampenpreventie: Integrated Risk Management genoemd. Dit heeft geleid tot duurzame aanpakken in rampgevoelige gebieden in tien landen in Afrika, Azië en Midden Amerika. Daarbij werd zowel gewerkt op dorpsniveau als op nationaal en internationaal niveau. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op www.partnersforresilience.nl.

Als vrijwilliger ben ik nu als rivierafvalonderzoeker betrokken bij , een initiatief van de Plastic Soup foundation, IVN en stichting de Noordzee. Zij streven naar een reductie in het plastic afval door in kaart te brengen wat er langs de grote rivieren in Nederland gevonden wordt en te komen tot veranderingen: in de consumptie en productie van plastic, in gedrag, in hergebruik en het verbeteren van beleid. Meer informatie is te vinden op www.schonerivieren.org.

Deze ervaringen passen goed in het Nieuwe Netwerk, dat net opgericht is. Er gebeurt al enorm veel, maar niet alles is bekend. Samenwerken tussen verschillende organisaties is niet altijd makkelijk. Het kost tijd om elkaars aanpak te begrijpen. Maar het is de moeite waard en leidt tot meer duurzaamheid. En het is erg leuk om van elkaar te leren.“

Gezocht: nieuwe rivierafvalonderzoekers
Schone Rivieren breidt uit! Voor het rivierafvalonderzoek langs de Westerschelde, Oosterschelde, Nederrijn, Lek, IJssel, Waal, Maas, Vecht en kleine wateren in Rotterdam zoeken we nieuwe onderzoekers die 2x per jaar het afval op de oevers in kaart brengen. De online trainingen starten in januari 2021. Ben je al onderzoeker? Ken je geïnteresseerden? Attendeer hen op de nieuwsbrief.