Het NN is ontstaan vanuit de KLV netwerken VWI, Land&Water, NZV, VIAS en SKOV. Die vijf vormen met elkaar de basis. Inmiddels zijn er ook studenten netwerken aangehaakt (Green Active Network GAN). En we hopen dat er nog andere verenigingen en studiegroepen aanhaken, ook van buiten Wageningen.
Om te profiteren van elkaars activiteiten is er een gezamenlijke kalender. We kunnen een VWI activiteit al dan niet openstellen voor anderen: www.nieuwenetwerk.nl/kalender.

Doel van het Nieuwe Netwerk is dat professionals jong en oud dwars door bestaande verenigingen heen kunnen samenwerken aan thema’s rond duurzame landbouw, voedsel, natuur, water en omgeving. Dat is dus aanvullend op wat jouw eigen netwerk biedt.

Wat biedt het NN
  • Een online platform waarop de zwermen en groepen te vinden zijn.
  • Contact met personen uit diverse netwerken, professionals en studentennetwerken
  • Om te profiteren van elkaars activiteiten is er een gezamenlijke kalender. https://nieuwenetwerk.nl/kalender/
  • Elke 1e maandag van de maand een online meeting via Zoom waar je thema’s kan aandragen en in contact komt met andere deelnemers aan het Nieuwe Netwerk. Meer info over de Duurzame Maandag Meetings: www.nieuwenetwerk.nl/meetings 
Lees ook meer in de Tweetie:
Wat nemen we mee als VWI naar het Nieuwe Netwerk?