• Wie van jullie wil voor 1 jaar in het kernteam meedoen? We zijn een geïnspireerde groep van 5 VWI-sters. Marjan Vrins en Pauline Schakenbos zijn daarvan de twee vaste ondersteuners; van de drie anderen is 1 de voorzitter. Het kernteam functioneert als bestuur, denktank, richting aangevers en houdt voeling met de VWI-leden door telefoontjes en door actieve deelname aan de VWI-bijeenkomsten. Het kernteam komt in principe 4x per jaar bijeen en krijgt daarvoor een onkostenvergoeding. Heb je interesse? Bel voor informatie naar een van de huidige kernteamleden:
Jelleke de Nooy van Tol, tel. 06 477 60 149
Pauline Schakenbos , tel 0616400695. 
Marjan Vrins, tel. 06 57280863
Maartje van Reedt Dortland (mail)
Toos van Oers (mail)

  • We zeken een nieuwe voorzitter VWI, met ingang van 1 september 2021; ‘inwerkperiode’ start vanaf 1 mei komend jaar. Je bent als voorzitter tevens bestuurslid van het Nieuwe Netwerk, wat bijzonder inspirerend is. Samen met voorzitters van andere (oud-KLV) deelnetwerken geef je richting aan dit mobiliserende netwerk voor duurzaam voedsel en groen, waar ook bedrijfsleven aan meedoet. Een mooie kans om bestuurservaring op te doen!
  • Verder zoeken we iemand die het leuk vindt om het overzicht in onze financiën bij te houden. De verantwoordelijkheid draag je samen met de voorzitter. Het is weinig werk voor informatie, bel met Frida Steenblik (penningmeester afgelopen jaren). Verkrijg haar nummer via Marjan ( tel. 06 57280863 of mail).