De 29e wereldconferentie van the Associated Country Women of the World (ACWW) is gehouden van 4 – 9 april 2019 in Melbourne, Australië. De ACWW vierde het 90-jarig bestaan met een boek waarin alle resoluties en aanbevelingen sinds haar oprichting opgenomen zijn. Vanaf 1947 heeft ACWW al een consultatieve status bij de Sociale Economische Raad van de Verenigde Naties. Uniek, zeker wanneer je je realiseert, dat het besluit om voor deze consultatieve status te gaan is genomen in 1947 tijdens de wereldconferentie te Amsterdam. Die bijeenkomst was georganiseerd door vele Nederlandse vrouwen.
Nog steeds houdt ACWW namens 412 vrouwenorganisaties wereldwijd haar adviesfunctie bij de Sociaal Economische Raad van de VN, FAO en UNESCO levend. Vele vrouwen uit negen wereldwijde regio’s met hun fijn vertakte sociale netwerken zetten zich hiervoor in.
Ik nam deel aan deze wereldconferentie als vertegenwoordiger van Vrouwen van. Namens de Nederlandse ACWW- lid organisaties bracht ik in Melbourne twee resoluties in. Over de onderwerpen: Textiles and Clothes en Gender Sensitive Health Care. Het voelde enorm krachtig aan, toen beide resolutie werden aangenomen. Overweldigend. In Nederland zie ik binnenkort de collega’s van het Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK en Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging weer. Wij wisselen regelmatig nieuws uit over ACWW-zaken en al doende onderhouden we deze internationale lijn van onze organisaties.

Jeanne van Poppel,
VWI-lid en ACWW-vertegenwoordiger Vrouwen van Nu