Op zaterdag 4 november j.l. togen een veertigtal vrouwen naar het oude stadskantoor aan het Olympiaplein in Wageningen voor het jaarlijkse VWI symposium met als thema “Netwerken en Verbinden”. Na de inloop werden we allemaal welkom geheten door onze nieuwe voorzitter Jelleke de Nooy-van Tol. Zij riep het huidige bestuur naar voren en ieder stelde zich even voor. Vervolgens schetste  Riti Herman-Mostert van de symposiumcommissie/bestuur het programma van de dag. De symposiumcommissie stelde zich ook kort voor en daarna gingen we naar de check-in. In groepen van 3 gingen we bespreken hoe we ons op dit moment voelde en wat we hopen uit deze dag te halen.
Daarna was het tijd voor de eerste workshopronde. Er kon uit 4 workshops gekozen worden:

Levende netwerken met Jolanda Buter

Na een voorstelrondje begonnen we met het blind trekken van een behoefte kaart uit het kaartspel van geweldloze communicatie. Iedereen legde uit waarom de behoefte op de getrokken kaart bij haar paste. Daarna kregen we uitleg over de coherentiecirkel, die in 2001 ontwikkeld is door Eelke Wielinga. Op de vloer was een cirkel gemaakt met aan 4 uiteinden IK, WIJ, overeenkomsten en verschillen. In de cirkel kwamen allemaal termen te liggen zoals: opschudding, inspiratie, erkenning en veiligheid. Voor een uitgebreide uitleg over de coherentiecirkel zie: www.toolsfornetworkers.nl Iedereen werd uitgenodigd in de cirkel op een plek te gaan staan die bij haar behoefte paste. Vervolgens mocht iedereen uitleggen waarom zij juist op die plek was gaan staan.

Talent voor netwerken met Yvette van Dok

Na een voorstelrondje begonnen we met het invullen van een vragenlijst over jouw manier van netwerken. Daarna gingen we in 3-tallen hierover discussiëren en mochten je groepsgenoten 3 kenmerken noemen van jouw manier van netwerken. Vervolgens werden de resultaten in de groep nabesproken. We eindigden met het maken van een aanmoedigingskaart voor jezelf. Met viltstiften mocht je een slogan schrijven op een lege ansichtkaart. Dit was een leerzame workshop!

Netwerken met LinkedIn met Geraldine Sinnema

Een bijzonder interessante workshop werd gegeven door Geraldine Sinnema. Over hoe je beter Linked-in kunt gebruiken. Dat lijkt heel technisch, maar niets was minder waar. Geraldine vroeg ons allereerst of we op een papiertje iets wilden schrijven dat we van de andere 5 aanwezigen wilden weten, als een soort voorstelrondje.Daardoor werd aan ons allen gevraagd “ wat inspireert je in je leven, oftewel wat maakt dat je doet wat je doet?“
Bij het antwoorden op die vraag kwamen uiteraard bijzondere verhalen naar boven. Grappig genoeg kon Geraldine de verlangens die we ook lieten horen koppelen aan wat je daarmee op linked in kunt doen. En hoe je linked in kunt gebruiken met waar we ieder mee bezig zijn en tegenaanlopen. Voor ons echt een eyeopener!

Mooie mogelijkheden op arbeidsmarkt van de toekomst met Pauline Schakenbos

Pauline is actief bij WIN, werkeninnetwerken. Zij gaf ons voorbeelden van anders netwerken. Het ging om de omschakeling van “hoe blijf ik bij” naar “wat werkt voor mij”. Via sociale media en apps hebben we tegenwoordig gemakkelijk contact met elkaar. Dat geeft veel extra mogelijkheden om de mensen te vinden die je verder helpen en daar zijn prachtige voorbeelden van. Maar het geeft ook stress!

Lunch en plenair

Na de eerste workshopronde was het tijd voor een heerlijke lunch, die deze keer was verzorgd door “Food of Cultures” uit Wageningen. We konden luisteren naar live muziek van Marc Kostandse met zijn bandoneon. Hierna volgde een tweede workshopronde en daarna was er het plenaire gedeelte. Marjan Vrins (Vavendel) liet ons zien hoe de nieuwe website er uit komt te zien. Op de nieuwjaarsbijeenkomst hopen we de nieuwe website te kunnen lanceren! Pauline Schakenbos (Boogconsult) liet ons vervolgens zien hoe Part-up, ons nieuwe online smoelenboek, eruit ziet en wat je er allemaal mee kan. Hierbij de oproep om je bij Part-up aan te melden, zodat iedereen in het vwi-netwerk zichtbaar wordt! Vervolgens deed Riti nog een check-out met ons. In groepen van 3 gingen we weer bespreken hoe je je nu voelde en wat je van deze dag meeneemt.
Tijdens de borrel kon iedereen nog netwerken, napraten over deze enerverende dag of luisteren naar de muziek van Marc met zijn Bandoneon. Tenslotte gingen we allemaal naar huis met een roos. Als beloning voor het harde werken!

Verslag door Tamar Reijnen, bestuurslid VWI
Alle foto’s van het symposium kun je bekijken via ons Google-album.