Zonder dat ik er erg in had bleek KLV bezig met een onderzoek binnen haar gelederen, verenigingen en netwerken, over zijn eigen voortbestaan. Ik heb vast niet goed opgelet, afgeleid als ik was door andere bezigheden. Maar ja dus, KLV, de Koninklijke Landbouwkundige Vereniging, waar wij een deelnetwerk van zijn, heeft precies met dezelfde zaken te maken als wij. Een teruglopend ledenaantal en steeds minder leden die actief willen zijn. Dus ook de vraag: hoe verder?

KLV deed daarom een inventarisatie van taken en rollen, doelen en producten. Het bleek dat een belangrijke reden om lid te worden van KLV het papieren telefoonboek was, het adressenbestand. Maar dat is er niet meer. Het bleek ook dat KLV wel bekend is, maar dat niemand precies weet wat ze nou doen. Terwijl ze toch veel doen aan het stimuleren van het maatschappelijk debat. Deelnetwerken, zoals het VWI, worden gezien als autonoom. Je hoeft geen KLV lid te zijn om VWI lid te zijn…

Op 19 november was ik bij de tweede avond waarop het KLV-bestuur een aantal scenario’s voor de toekomst besprak met besturen van deelverenigingen. Dat was uitermate interessant en heel goed opgezet. Het ging over vragen als:-Wat zou je missen als er geen KLV was?-Wat zou je organiseren als er niks was?  -En zo ja, wat zou je bieden?  

Catharien Terwisscha van Scheltinga, actief zowel in VWI als in Land & Water, was er ook, dus we wisselden veel uit over wat wij eigenlijk belangrijk vinden. Dat blijkt toch vooral het met gelijkgestemden organiseren van debat over Wageningse onderwerpen, en er zelf van leren.  Ook netwerken, andere professionals en organisaties leren kennen is belangrijk.Ik zal hier niet een verslag van de hele avond geven, maar wil wel graag met jullie de scenario’s delen waar KLV over denkt. Op 12 december, in de algemene ledenvergadering (start om 20.00 uur ‘s avonds in het Atlas gebouw op de campus van WageningenUR) worden 2 scenario’s uitgekozen om verder uit te werken als realistische opties voor de toekomst.

Scenario 1A. KLV wordt een uitwisselings-PLATFORM  voor studiekringen en deelnetwerken; KLV heeft geen eigen leden, geen eigen activiteiten; bureau KLV faciliteert het platform.
Scenario 1B We zetten de vereniging in slaapstand. Dan moet Universiteitsfonds Wageningen wel toezeggen dat ze de studiekringen en netwerken moeten blijven ondersteunen. Inkomsten dalen. Er was weinig enthousiasme voor dit scenario want het voegt niets toe. Dan kun je de vereniging net zo goed meteen opheffen.
Scenario 1C. KLV is alleen maar een beroepsvereniging; die opkomt voor belangen van landbouwkundig ingenieurs. Het gaat op professional development, loopbaan coaching en beroepscode.
Scenario 2 : KLV opnieuw positioneren, een exclusieve vorm; Onafhankelijk van WUR. Focus op de agenda van thema’s in het maatschappelijk debat voorwaarden om lid te mogen worden.
Scenario 3: KLV opheffen, vermogen bestemmen.

Nou, als dat niet spannend is?!m
Groet en misschien tot ziens daar?

Jelleke de Nooy van Tol,
vz. van VWI

https://www.klv.nl/news/kom-ook-naar-de-alv-op-woensdag-12-december/