​VWI-leden zijn actief in hun eigen kringen, en daar zien we allemaal de veranderingen en de uitdagingen, die op ons afkwamen en afkomen.We willen het VWI graag samen met jou weer nadrukkelijk als netwerk gebruiken. Waar liggen verbindingen, wie zijn de spinnen / sleutelfiguren en waar sta je in je loopbaan en waar wil je naartoe?  

Het nieuwe bestuur gaat het accent leggen op netwerken. Thema van het VWI Symposium op 6 november 2021 luidt dan ook Netwerken! We gaan kijken hoe we dit beter kan in deze veranderende wereld, met meer nadruk op duurzaamheid.
Vernieuwing en VWI-logoverjonging is noodzakelijk, dus hoe kunnen we anderen (mn. jongeren) betrekken bij dit netwerk? Hoe kunnen we ons positioneren en als VWI een actief deel zijn van het Nieuwe Netwerk, is iets wat we zullen ontdekken door actief mee te werken en denken. De actieve groepen binnen dit netwerk kunnen ook het werk van de VWI-sters versterken en vooral de contacten verbeteren.VWI zal zich in de komende tijd, met gebruikmaking van de moderne voorzieningen, inzetten zodat we een ontmoetingspunt zijn en blijven voor de professionele vrouwelijke engineers. Zo dat we als vrouw en professional niet alleen staan en altijd collega's en vrienden kunnen vinden voor support.

Het nieuwe VWI-bestuur,
Pam Minnigh, Anne-Katrin Engelbrecht en Jelleke de Nooy - van Tol