Online meeting wordt gepland in juni 
Tijdens de ALV hebben we afgesproken dat we een extra ZOOM meeting houden om toe te lichten hoe VWI zich verder kan ontwikkelen binnen het Nieuwe Netwerk, en hoe we dit voor ons zien. Het Nieuwe Netwerk voor professionals in duurzaamheid, voedsel en omgeving is volop in ontwikkeling!
De stichting van het Nieuwe Netwerk wordt momenteel opgericht. Jelleke komt als voorzitter VWI ook in het bestuur van deze stichting om te zorgen voor een goede overgang. Pauline en Marjan ondersteunen zowel VWI als het Nieuwe Netwerk.  
Belangrijk voor ons als VWI-sters is dat VWI binnen het Nieuwe Netwerk een ‘zwerm’ wordt die dwars door verschillende disciplinaire verenigingen heen loopt. Hoe dat vorm gaat krijgen hangt mede van jullie af, en daarom willen we hierover graag nog een keer met jullie praten.
We gaan in op wat onze identiteit is, onze kernwaarden en hoe we die willen behouden en verder ontwikkelen.

Bekijk de PowerPoint over het Nieuwe Netwerk. Of neem een kijkje op de nieuwe website www.nieuwenetwerk.nl.

We ZOOMen dus niet op zat. 23 mei, maar plannen een nieuwe datum, waarschijnlijk in juni.