Van onze voorzitter

Hebben jullie ook zo heerlijk geschaatst? In de zon, op zwart ijs, met blije mensen, alsof er geen Corona bestond! Of zag je de uiterwaarden van de Rijn helemaal volgelopen tot over de Veerweg? Ik heb genoten! En tegelijkertijd…

…realiseren wij ons als Wageningse vrouwen dat dit ook alles te maken heeft met klimaatverandering, deze uitersten. Zeker als we terugdenken aan afgelopen zomer, toen het land uitgedroogd was en er geen water opgepompt mocht worden. Nee, ik wil niet somberen nu over oerwouden die in vlammen opgaan en ijs op de polen dat onomkeerbaar smelt. Dat weten we, en voor de meesten van ons ligt het buiten onze invloedscirkel om daar wat aan te doen. Waar we wél wat aan kunnen doen het meewerken aan de systeemverandering in Nederland.
In het Transitiegesprek van 12 februari j.l. bespraken we dat Ruimtelijke Ordening moet accommoderen aan de ontluikende toekomstige duurzame samenleving. (zie ook het boek De goede voorouder, door Roman Krznaric, overigens de echtgenoot van Kate Raworth). Het gaat om voorrang geven, aan integrale oplossingen, waar landbouw, natuur en energieopwekking hand in hand gaan, waar huizenbouw, waterbeheer, natuur en bosontwikkeling hand in hand gaan. En dat ondersteunen met faciliterende maatregelen. Weg van de markteconomie waar iedere ‘functie’ zijn eigen stuk grond wil, de grondprijs opdrijft en juist de duurzame boeren wegjaagt.

De conclusie was: “De opdracht aan de samenleving is veranderd. Tot nu toe was het motto: produceren en transporteren voor de markt en de export, koste wat kost, en alle grond daartoe benutten, ook al betekent dat overlast van mest, stikstofputje van Europa. Nu is de opdracht: investeer in ruimtegebruik waarmee je duurzaam, integraal, met een positieve voetafdruk (een handafdruk, leerde ik onlangs) op biodiversiteit, landschap en sociale samenhang Nederland beheert. Het landschap, onze leefomgeving, als product van duurzame interactie tussen de samenleving en het land waar we op leven, regionaal verschillend, naar de geest van die plek. Hoe we dat doen, de kennis daarvan en de ervaring daarmee, dat wordt ons nieuwe exportproduct.”
In de woorden van filosoof Wim Zweers, en Mathijs Schouten gaan we van ‘dominante heerser over de natuur’ naar ‘partner van de natuur’. Dat is de systeemverandering, de transitie die aan het gebeuren is. En wie weet….. kunnen we dan toch mee gaan doen aan de Wellbeing Economy, die – in plaats van bruto nationaal product - welzijn nastreeft. Bhutan, Wales, Schotland, IJsland, Nieuw Zeeland en Finland gingen ons reeds voor. Het gaat er nu om alles op alles te zetten (kijk op allesopalles.nu).

Je hebt zeker invloed, in je werk en met de stem die je uitbrengt.

Zie ik je op het VWI gesprek op vrouwendag 8 maart? Dan bespreken we wat we als ‘Wageningse’ vrouwen kunnen doen!

Jelleke de Nooy - van Tol

ps: Zie ook agenda: 8 maart 2021 - Wereldvrouwendag - Duurzame ontwikkeling