VWI bijeenkomst 5 september via zoom
We wilden helder krijgen wat we als VWI mee willen nemen naar het Nieuwe Netwerk (NN), en welke activiteiten daarbij horen. Dat is best gelukt!

Wie er waren
Lonneke, Ilona, Mirjam, Maartje, Toos, Tamar, Monique, Foluke, Marjan, Jelleke, Pauline.

Verwachtingen
In de voorstelronde gaf ieder aan wat haar verwachting was. Er klonk wat bezorgdheid: of we bij de overgang naar NN als VWI echt bij elkaar blijven en de dingen blijven doen die voor ons belangrijk zijn. Daarom vertelde Jelleke eerst over het Nieuwe Netwerk en hoe we de rol van VWI daarin zien.

Hoe zien we VWI in relatie tot NN?
Het NN is ontstaan vanuit de KLV netwerken VWI, Land&Water, NZV, VIAS en SKOV. Die vijf vormen met elkaar de basis. Inmiddels zijn er ook studentennetwerken aangehaakt van Green Active Network (GAN). En we hopen dat er nog andere verenigingen en studiegroepen aanhaken, ook van buiten Wageningen.

Hoe het Nieuwe Netwerk werkt zie je in dit plaatje.
 • Verenigingen met een eigen bestuur zijn afgebeeld als kolom, en blijven als zodanig bestaan. Zij kunnen verbinden met de anderen in dit netwerk op thema’s of activiteiten.
 • Deelnetwerken met een dwarsdoorsnijdend thema, zoals VWI (vrouwen, loopbaan, ontwikkeling) en VIAS (toepassing informatica t.b.v. duurzame ontwikkeling) zijn afgebeeld als zwermen. Zij vallen onder het stichtingsbestuur van het Nieuwe Netwerk.
 • Themagroepen kunnen naar believen opgericht worden door de deelnemers aan het nieuwe netwerk, of je nou in een kolom of een zwerm zit.
 • Om te profiteren van elkaars activiteiten is er een gezamenlijke kalender: https://www.nieuwenetwerk.nl/kalender. We kunnen een VWI-activiteit al dan niet openstellen voor anderen.
 • Doel van het Nieuwe Netwerk is dat professionals jong en oud dwars door bestaande verenigingen heen kunnen samenwerken aan thema’s rond duurzame landbouw, voedsel, natuur, water en omgeving. Dat is dus aanvullend op wat jouw eigen netwerk biedt.
VWI
In deze toekomstige situatie heeft VWI geen eigen bestuur en geen financiële eind­verant­woordelijkheid. VWI vormt dan een zwerm. Een kernteam van 5 bepaalt de koers en initieert activiteiten, net als nu: 3 VWI-sters doen dat samen met netwerkondersteuners Pauline en Marjan. Eén van de drie VWI-sters neemt deel in het stichtingsbestuur NN en is daar verantwoordelijke voor juiste besteding van VWI middelen.

Kosten
Je betaalt m.i.v. 2021 geen lidmaatschap KLV meer (nu 75 euro) maar wel een abonnement op het Netwerk. Voor deelname aan een zwerm zoals VWI is dat 50 euro p.p. per jaar (hetzelfde als voor VWI nu). Ter vergelijking: Lidmaatschap Vereniging Milieuprofessionals (VVM) is 120 euro/jaar.

Algemene Activiteiten Nieuwe netwerk
Er gebeuren nu al interessante algemene activiteiten in het Nieuwe Netwerk:
Hoe kun je elkaar vinden in het Nieuwe Netwerk?
Pauline vertelde over Speakap als tool om elkaar binnen NN te vinden en op de hoogte te houden. Dit is een stuk gebruikersvriendelijker dan Part-up. VWI-sters zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Ze heeft een video ingesproken met uitleg van het gebruik youtu.be/6w81I1_BPqI. Mail Marjan als je nu al wilt deelnemen aan de App!

Wat willen we als VWI meenemen?
Als we straks als Vrouwennetwerk VWI dus gewoon verder gaan met wat we al deden, maar dan binnen het Nieuwe Netwerk, wat blijven we dan doen? Wat verandert er? Wat willen we houden?

De uitkomst
 • Herkenbaarheid behouden, dus website, Flits, logo en huisstijl
 • Deelnetwerken blijven doorbestaan
 • Activiteiten 3x per jaar, afwisselend online en offline. Nieuwjaar, ALV in april, workshop/spreker in november.
 • Ons doel/missie: We hebben iets te geven, te delen! Wij als vrouwen werken vanuit de context, vanuit het wij (niet vanuit het ik). We staan open om van elkaar te leren
 • We werken dan zonder formeel bestuur en zonder eigen penningmeester.
Ideeën
 • Inhoudelijk en persoonlijke ontwikkeling afwisselen: NLP, bedrijfsbezoek, permacultuur.
 • Voorstel Jelleke: reeks seminars/ workshops eens per maand door een VWI-ster, alleen voor VWI (of breder?)
 • Via Speakap peilen of er belangstelling is.
 • Niet iedereen kan altijd (zaterdagmiddag is niet handig). Meeste kans 's avonds. Kies niet voor een vaste dag, maar rouleer.
 • Neem de spreekster of meeting op, wie er niet bij was, kan het dan later bekijken.
Conclusies
 • Het valt nogal mee met de veranderingen
 • We moeten 3 vrouwen vinden die de activiteiten van ‘de zwerm’ gaan bedenken en richting geven, samen met Marjan en Pauline. Per 31 dec. houden Maartje, Toos en Jelleke op met deelname aan het kernteam.
 • Jelleke vertegenwoordigt VWI nu in het bestuur van het Nieuwe Netwerk. In de zomer van 2021 treedt zij terug, dan mag iemand anders deze interessante functie gaan invullen.
 • We gaan in elk geval iets leuks organiseren op de eerste zaterdag in november, dat is op: 

Save the date 7/11