We hadden een zeer inspirerende lunchbijeenkomst, in Utrecht, over hoe we ons netwerk kunnen versterken door te netwerken met andere (vrouwen) netwerken.

Christine Verheijden
, de voorzitter van het bestuur van de vereniging NEDWORC (300 leden), en voormalig bestuurslid van VWI, vertelde hoe zij georganiseerd zijn. NEDWORC is een netwerk-organisatie in de ware zin van het woord, voor experts met ervaring die werken in internationale ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp sinds 1986. De vereniging zorgt voor voldoende animo onder de leden om actief deel te nemen aan bijeenkomsten en ze zelf ook te organiseren. Wat is voor hen de meerwaarde van lid zijn? Gelijkgestemde mensen ( meest ZZPers), en een actieve ‘learning community’, waar leden elkaar informeren middels hun mailinglist, waar ondersteuning en training wordt gegeven voor gerichte acquisitie en andere onderwerpen die van belang zijn, en waar ook de leden een boekenclub hebben en een broodfonds. (https://www.nedworc.org/)

Jeanne van Poppel had een mooie presentatie over Vrouwen van Nu, de vroegere plattelandsvrouwen, een vereniging die al in 1930 is begonnen, en nu 32.000 leden heeft verdeeld over vele gezellige lokale afdelingen. Ze zijn ook lid van ACWW, the Associated Country Women of the World, een wereldwijde vereniging met 9 miljoen leden uit meer dan 70 landen, en met een consultatieve status binnen de VN. Het merendeel van de leden komt niet meer van het platteland en de onderwerpen die worden aangepakt zijn zeer divers en belangrijk binnen de Nederlandse maar ook globale context. Hier zit de meerwaarde, de vrouwen zien elkaar regelmatig, houden elkaar op de hoogte door gezamenlijke activiteiten en bijvoorbeeld een actuele provinciale sprekerslijst, en een leeskring. (https://vrouwenvannu.nl/netwerken-vrouwen-van-nu)

Conclusies
  • NEDWORC is geïnteresseerd in hoe uitwisseling van informatie kan plaatsvinden tussen de netwerken, en hoe de leden kunnen profiteren van deze informatie. Hoe kunnen ze toegang krijgen tot (een selectie) van elkaars activiteiten?
  • Vrouwen zijn vaak wel de stabiele factor in de omslag naar een duurzame samenleving ( zie ervaringen Vrouwen van Nu); dus belangrijk om de inbreng van Vrouwen van Nu te betrekken bij het Nieuwe Netwerk
  • Jeanne wil graag verder werken aan ‘oral history’ (van die vrouwenbijdrages aan de samenleving), dus interviews met Clara van de Ban etc. Kunnen we dat binnen VWI meer ruimte geven, en er meer vrouwen bij betrekken, via interviews/podcasts?
  • Het aantrekkelijke voor verenigingen is als je iets wilt met en voor je leden, is de inhoud: kennis van zaken, een (voorbeeld)functie; toegang tot kennis en contact personen en putten uit de leden van de vereniging, maar ook het netwerk versterken en verbreden zodat contactpunten worden uitgebreid en de horizon voor alle leden breder wordt.
Afspraken
  • We gaan deze maanden, vooral november, december en januari verkennen hoe de leden van deze drie netwerken gebruik kunnen maken van elkaars bijeenkomsten, waar mogelijk met gesloten beurzen.
  • Jeanne zal een A4tje maken waarin ze aangeeft wat Vrouwen van nu kan betekenen voor VWI
  • Pam start een werkgroepje: HOE MAAK JE DE CONNECTIES? Hoe maak je de link, zodat de inhoud beter tot zijn recht komt ? Hoe creëren we een meerwaarde voor VWI zodat leden zich meer aangesproken voelen en actief betrokken kunnen worden, maar ook hoe VWI meer leden kan aantrekken, vooral jongeren.
    Vraag aan VWI’sters: wie wil daaraan meedoen?