In december kijken we meestal terug op het afgelopen jaar, een jaar van transitie! In deze flits kijk ik ook alvast vooruit….. Alles stond op z’n kop in 2019. In de wereld (klimaat, oerwouden in brand, ook in Europa, Gretha Thunberg die stelt dat het echt nu anders moet, biodiversiteit, Brexit, N-crisis) … Transitie is er ook in ons netwerk. KLV besloot zichzelf op te heffen (dat gebeurt in oktober 2020). Wij (kerngroep VWI) bedachten samen met ‘de Initiatiefgroep’ een Nieuw Netwerk voor Professionals in de Life Sciences. Die Initiatiefgroep bestaat uit voorzitters/ secretarissen van de KLV-deelnetwerken VWI, Land en Water, SKOV, NZV en VIAS. Dit Nieuwe Netwerk biedt eigenlijk een prachtig vervolg op het VWI. Alsof we doorgroeien naar iets wat meer van deze tijd is, maar met dezelfde waarden en principes. Het Nieuwe Netwerk gaat die zaken versterken waarvoor wij als VWI altijd al bij elkaar kwamen: •het vrouwelijke aspect van wat wij als Wageningers doen: bedding creëren voor sociale en ecologische duurzaamheid in alles wat we doen;•elkaar ondersteunen in ‘het doen wat je te doen hebt’. Wat het Nieuwe Netwerk toevoegt is:•dat we dwars door de studiekringen en deelnetwerken heen thema workshops gaan organiseren; •dat we veel gemakkelijker deel kunnen gaan nemen aan workshops van andere studiekringen; •dat er ook niet-Wageningse alumni meedoen, die wel bezig zijn met duurzame landbouw, voedsel, natuur, water en klimaat. Zoals van Larenstein, HAS, professionals uit Utrecht, Nijmegen, Groningen, Twente; •dat ook jongeren-netwerken deel uitmaken van dit Netwerk van netwerken, zoals de Boerengroep, Young KLV, enz (hopen we)•dat jongeren de koers gaan aangeven en ouderen gevraagd worden met hun expertise en ervaring mee te denken.De Initiatiefgroep laat nu een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Half maart hebben we duidelijkheid over welke organisatievorm het beste past, hoe we de coördinatie en facilitatie willen regelen, hoeveel leden, welk soort contributie. Verder gaat de Initiatiefgroep - vooruitlopend op het formaliseren van dit Nieuwe Netwerk alvast workshops en bijeenkomsten organiseren volgens de doelen van het Nieuwe Netwerk. Dus... blijf erbij, het wordt leuk in 2020!Jelleke