Nieuwe NetwerkLieve collega’s,
Het nieuwe jaar is begonnen, een jaar van veranderingen en mogelijkheden. Het bestuur stuurde eerder een terugblik over 2022 en een overzicht van de samenwerking en plannen voor 2022, en dit is de eerste brief uit 2022. Op dit moment zitten we nog steeds in een situatie van verminderd sociaal contact, maar zeer binnenkort zal Nederland weer vele maatregelen betreffende COVID19 opheffen en zal iedereen weer meer activiteiten buitenshuis oppakken. Aan de andere kant zijn er blijvende veranderingen, omdat het netwerken online is toegenomen waarbij het nu gewoon is dat we elkaar tegenkomen op verschillende platformen, terwijl we genieten van onze eigen kop koffie. Met wat we geleerd hebben in de afgelopen 2 jaar, kijkt het bestuur van VWI uit naar een mooi voorjaar waar we weer vooruit kunnen blikken en actief plannen gaan maken.

Activiteiten VWI 2022
Het Vrouwennetwerk VWI heeft een nieuw huis gevonden bij het Nieuwe Netwerk (NN), en we vormen als zwerm daar de ruggengraat. De mogelijkheden die dit netwerk biedt zijn groot en daarmee creëren we voor het VWI nieuwe perspectieven.
De plannen van VWI voor 2022 zijn divers.
We zijn bezig, netwerk-cafés op te zetten in Wageningen en in de regio’s; ook willen we de online bijeenkomsten, de wandelingen en andere activiteiten weer laten doorgaan.
In de twee door het VWI bestuur gehouden enquêtes in de afgelopen jaren (2018, 2021) is door jullie aangegeven dat er grote behoefte is aan het vasthouden aan onderling contact tussen Wageningse vrouwen. Het “Wageningse gevoel” betreft een gevoel van verbondenheid tussen vrouwen vanuit verschillende studieachtergronden maar wel met een focus op voedsel en omgeving. De behoefte aan kennis en professionele inzichten wordt breed gevoeld, zodat ook handelingsperspectief kan ontstaan: wat willen we en wat kunnen we doen in deze tijden van transitie?
We gaan daarom de komende tijd verbindingen leggen met organisaties en stichtingen actief op het gebied van voeding en omgeving in de breedste zin van het woord, om te zien hoe we samen ons netwerken op een hoger niveau kunnen tillen. Het lijkt ons fijn als VWI-sters toegang kunnen krijgen tot activiteiten die door andere organisaties en netwerken worden georganiseerd, en omgekeerd. We denken nu vooral aan Vrouwen van Nu (voorheen plattelandsvrouwen), KIVI en Nedworc.

Activiteiten Nieuwe Netwerk
VWI-sters zijn automatisch deelnemer van het NN, en hebben daarom toegang tot alle Nieuwe Netwerk activiteiten. Dat zijn:
  • Duurzame Derde Donderdagen (DDD), steeds op de derde donderdag van de maand, elke keer
    door een ander deelnetwerk georganiseerd. De deelnetwerken die tot op heden zijn aangesloten bij NN zijn het Netwerk Land en Water, VIAS, NZV en SKOV. (Gesprekken met andere netwerken zijn aan de gang.)
  • Er komt een programmaraad, bestaande uit vertegenwoordigers van deelnetwerken. Deze raad maakt het programma en is een interessante inhoudelijke bijeenkomst; we zoeken nog een VWI- ster die namens ons in de programmaraad wil
  • Dit jaar wordt er in september een conferentie georganiseerd, met als thema de “nieuwe boer”. Hoe ziet de nieuwe boer er uit? Als je mee wilt doen in de organisatie ben je van harte welkom.

Activiteiten door deelnemers
Zowel VWI als NN zijn zeer geïnteresseerd in de activiteiten die onze deelnemers zelf
willen initiëren: onderwerpen die je zou willen bespreken, sprekers die we kunnen uitnodigen, èn activiteiten die je zelf als professional onder de aandacht wilt brengen, bv. in de vorm van workshops, lezingen of andere methodieken. Laat je uitnodigen of stel iemand voor. Het VWI kan helpen organiseren en de aankondigingen doen. Dus als je hiervan gebruik van wilt maken, neem dan contact op met het secretariaat: vwi@vwi-netwerk.nl!

De nieuwe manier van contributie heffen voor VWI
In het verleden waren we administratief verbonden aan KLV, maar dat bestaat niet meer. Na alle voorbereidingen in de afgelopen jaren is het VWI in 2021 de ruggengraat geworden van het Nieuwe Netwerk (NN). Het NN is de overkoepelende organisatie, de stichting die zowel de legale structuur als het professionele netwerk verenigt met een focus op de zeer brede Wageningse interessegebieden samengevat in “voedsel en omgeving”. De aangesloten deelnetwerken, zoals VWI, die nu zwermen genoemd worden, worden hiermee in staat gesteld optimaal te functioneren. Voor het VWI betekent dit dat we via Club Collect de contributie gaan innen, te beginnen in 2022. Je krijgt deze maand (maart) een uitnodiging om het lidmaatschapsgeld van 50 euro (voor VWI en NN gecombineerd) te betalen, of een machtiging daarvoor af te geven. De mail heeft als afzender het Nieuwe Netwerk.

Afscheid Jelleke
Een verandering die ons zeer aan ons hart gaat, is dat Jelleke de Nooy-van Tol, onze voorzitster, ons gaat verlaten in april 2022. In de afgelopen 5 jaar heeft ze VWI van een kwijnende vereniging naar een actieve speler in het Nieuwe Netwerk geloodst. Nu is voor haar de tijd aangebroken zich te wijden aan haar andere interesses. Ze heeft zeer veel voor VWI betekend en heeft altijd geprobeerd om verbindingen te leggen, activiteiten op te zetten en alle VWI-sters het gevoel te geven dat een professionele vereniging voor de ”Wageningse” vrouwen een meerwaarde heeft in de groene ruimte. Een passend afscheid wordt georganiseerd.
Op zaterdagmiddag 9 april organiseren we een voorjaarsbijeenkomst in omgeving Wageningen.
Meer informatie laten we jullie nog weten. We hopen dat jullie er in grote getale bij zijn om herinneringen te delen en haar afscheid te laten samengaan met enthousiasme om verder te kijken hoe onze toekomst vorm te geven.
En verder....
Continuïteit is iets waardoor een elke vereniging en netwerk floreert, en daarom horen we graag of jij in het bestuur wilt plaatsnemen, zodat we samen onze activiteiten kunnen organiseren waarbij jij je eigen ideeën kan vormgeven.
Bij deze groeten we jullie allemaal, en kijken we ernaar uit wat we als VWI dit jaar kunnen laten zien!
Jelleke, Pam en Marjan
PS
Wil je een interessant onderwerp gerelateerd aan duurzaamheid, voedsel en groen bespreken? De Duurzame Derde Donderdag van 17 maart is nog beschikbaar. Neem snel even contact op met Marjan als je belangstelling hebt!