Beste VWI-ster, over zes weken is het al weer Oud en Nieuw. Wat een heerlijk vooruitzicht om over te kunnen stappen van het ‘Corona-jaar’ naar een duurzame toekomst-na-Corona. Er zijn immers overal om ons heen aanwijzingen dat er positieve veranderingen op til zijn. MVO Nederland bijvoorbeeld werkt samen met de beweging de TransitieMotor aan een schaduwkabinet van duurzame ministers. Op 25 januari in de Beurs van Berlage zal er een alternatief lijsttrekkersdebat plaatsvinden. En in allerlei sectoren zie je de omslag naar een nieuwe economie plaatsvinden. Wil je een indruk daarvan krijgen? Of meepraten? Kijk op detransitiemotor.nl.

VWI maakt ook een overstap, namelijk van vrouwennetwerk binnen KLV naar vrouwennetwerk binnen het Nieuwe Netwerk. We gaan er eigenlijk op vooruit, doordat we gemakkelijker in verbinding kunnen komen met professionals in andere netwerken en er leuke kansen zijn om (betaald) een cursus of seminar te geven binnen dit grotere netwerk. (Zie elders VWI 2020-2021 Wat verandert?)
Ook kun je je met je duurzame project of initiatief profileren op de Nieuwe Netwerk wegwijzer/ kennisbank. Zie elder op de website (Kansen!) en kom op 1 december even digitaal kijken hoe mooi die wegwijzer gevuld wordt.
Ik wens jullie prettige en feestelijke en gezonde eindejaarsweken en kijk ernaar uit jullie te zien op onze digitale nieuwjaarsborrel op 14 januari om 19.30 uur.

Jelleke de Nooy - van Tol, voorzitter VWI