De data van de VWI-wandelingen in 2019 zijn bekend!
De wandelgroep trekt er op de volgende zaterdagen/zondagen weer op uit:

Zondag 20 Januari
Zaterdag 16 februari
Zondag  17 Maart
Zaterdag  20 april
Zondag 19 mei
Zaterdag 15  juni
Zondag 21 juli
Zaterdag 17 augustus
Zondag 15 september
Zaterdag 19 oktober
Zondag 17 november
Zaterdag 21 december