We willen allemaal een betere wereld: welzijn in plaats van welvaart, werk dat betekenisvol is en voldoening geeft, gezond eten, voldoende inkomen, verbinding met je buurt en de natuur. Alleen .... we weten soms niet hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen, in een wereld die daar geen mogelijkheden meer toe lijkt te bieden, temidden van al die crises.

Toch kan het. En het gebeurt al! Heel veel mensen, bedrijven en organisaties zijn al bezig die nieuwe re-generatieve samenleving te bouwen. Zij leven ons voor hoe het anders kan. Ik schat dat we al met tien tot vijftien procent van de samenleving zijn. Alleen zien we dat nog niet. Met dit boek Voorlevers van de nieuwe samenleving laat ik zien hoeveel moois er al om ons heen gebeurt, in alle sectoren, in Nederland en Vlaanderen,

Ik ben Jelleke de Nooy.
Ik heb veel ervaring in het faciliteren van transitie-processen in binnen en buitenland en doe mee in veel vernieuwende netwerken. Het is een feest om dit boek te maken: ik ontmoet zo ongelofelijk veel positieve mensen die anders willen en anders doen en ons laten zien hoe het anders kan. Zij geven mij hoop!

Hoe doen die voorlevers dat dan? Ondanks tegenwerking of soms juist samen met mensen uit het oude ‘regime’. Wat kunnen we van hen leren? Bij wie kunnen we ons aansluiten? Dat ontdek je in het boek VOORLEVERS van de nieuwe samenleving.

Meer informatie vind je op de website www.voorlevers.nl

Meer over de inhoud
We zijn op weg naar een inclusieve, regeneratieve samenleving, waarin we sturen op welzijn van mensen, dieren en de planeet. We draaien de economie om, de natuur en de bottom-up beweging krijgen een belangrijkere stem. We maken de omslag van ego naar eco, Als buurten, gemeenschappen en gebieds- coöperaties geven we de richting aan of nemen de leiding.Voorlevers zijn mensen, organisaties en bedrijven, die ons in hun dagelijks werk voor-leven hoe het anders kan. Ze laten zien hoe die duurzame, regeneratieve, ecologische, niet-uitbuitende samenleving er nu al uit ziet. Je kunt dat in de praktijk zien.
Je vindt individuele burgers, grote en kleinere bedrijven, investeerders, ZZPers, ambtenaren, leraren, veel maatschappelijke initiatieven en economen. Wij zijn de crew van de planeet, wij gaan zorgen dat wij weer in balans met de aarde gaan leven en werken.

Dit boek is geschreven door onze oud-voorzitter Jelleke de Nooy en verschijnt in november.

Omslagontwerp: Joost de Nooy Foto omslag: Rod Long Lettertype: 'Mānuka' van Klim Type