Als VWI willen we graag nog meer met WhatsApp-groepen werken om snel contact met elkaar te kunnen maken, zaken af te stemmen, carpoolen te regelen enz. enz.
Groepen
We hebben al groepen in Wageningen / Arnhem / Nijmegen en Zwolle /Deventer. Enkele dames verspreid over het land hebben ook aangegeven hiervoor interesse te hebben.

Doe je mee?
Wil je ook hieraan deelnemen? Geef je mobiele nummer door aan Marjan Vrins via de mail of de App (06 57280863)! Tot Apps!