In vervolg op het bezoek aan de VVAO zijn Jelleke de Nooy-van Tol, Marjan Vrins en Pauline Schakenbos op bezoek geweest bij VVM (Netwerk van Milieuprofessionals) en het NVI (Netwerk Vrouwelijke Ingenieurs, onderdeel van het KIVI). Interessante mogelijkheden voor samenwerking, lijkt het. Daarover meer in de volgende Flits.

Deze keer een meer inhoudelijke onderwerp, met leesvoer en stof tot nadenken. Aanleiding is de herijking van KLV. Het KLV-bestuur zegt geen idee te hebben hoe KLV nog van betekenis kan zijn, anders dan een fonds oprichten om het geld aan projecten voor en door alumni in de deelnetwerken te besteden totdat het op is. Wij hebben daar inmiddels toch een iets ander idee over. Dat komt zo:

Als VWI kernteam zijn we ook bezig onszelf te heruitvinden en zijn juist in een positieve flow terecht gekomen van nieuwe mogelijkheden en enthousiaste reacties.

Als we kijken naar de uitdagingen van deze tijd (klimaatverandering, biodiversiteit, gezonde voeding, circulaire en bio-based economie) zijn dit vooral ook de thema's waar de WUR zich mee profileert. Het gaat dan steeds over het behalen van doelen op die thema's, sociaal, duurzaam en gezond.
Er is misschien veel kennis, maar er is nog veel werk aan de winkel als het gaat om het HOE. Hoe gaan we die doelen halen?
Het implementeren van nieuwe kennis en inzichten is urgent, maar gaat nog moeizaam. En een andere mindset dan de traditionele is nodig. Dat behoeft een breed en actief netwerk van professionals op de werkvloer. Een vernieuwd KLV zou  de paraplu en facilitator kunnen zijn van allerlei communities of practice.

De huidige generatie werkenden is druk-druk-druk, maar voelt een groot onbehagen, omdat zij weten dat het anders moet, en omdat ze zelf met wat ze nu leren, de samenleving anders en duurzamer willen inrichten. De generatie die nu (af)studeert staat te popelen om concreet van betekenis te zijn, maar weet niet hoe, wat of waar. De oudere generatie heeft ervaring en inzichten en vaak meer middelen. In een netwerk waarin verschillende generaties van verschillende disciplines en sectoren verbonden zijn, kunnen we met elkaar de antwoorden vinden en realiseren. Vinden wij.

Of het zichzelf nu afbouwende KLV dit nieuwe netwerk van professionals kan en wil zijn of niet, VWI wil dit zeker wel zijn! Waarom, daarover schrijft onze voorzitter Jelleke de Nooy-van Tol in haar column 'Een nieuw groot verhaal?'. https://www.vwi-netwerk.nl/columns/column/een-nieuw-groot-verhaal 

Pauline Schakenbos,
lid kernteam VWI